Nyheter & Pressmeddelanden

11 april 2022

Restaurangföretaget Heat öppnar nytt koncept i Explore Arlandastad

Heat Restauranger AB har tecknat avtal med Arlandastad Group för etablering av deras första nya konceptrestaurang med takeaway och affärslunch – Heat Express i Explore Arlandastad. 

06 april 2022

Arlandastad Group informerar om ägarförändringar

Arlandastad Group AB (publ) (”Arlandastad Group” eller ”Bolaget”) informerar om att Bolaget idag meddelats av SBB i Norden AB (”SBB”) att SBB har avyttrat knappt en tredjedel av SBB:s innehav till nya långsiktiga institutionella investerare, Phoenix Insurance-koncernen samt OTRE FUND LP. De nya investerarna har övertagit motsvarande lock up-åtagande som SBB ingick i samband noteringen av Arlandastad Groups aktier på Nasdaq First North Premier. För mer information kring lock up-åtagandet, se prospektet som upprättades i samband med noteringen. Transaktionen, om totalt 3 857 144 aktier i Bolaget som skett utanför marknaden, har genomförts till ett pris om 70 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 13 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 5 april 2022.

06 april 2022

Arlandastad Group i ny JV-affär – bygger stort bageri tillsammans med Bake My Day Holding AB

Arlandastad Group AB säljer 51 procent av bolaget Arlandastad Extra 5 AB. Köpare är Bake My Day Holding AB. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 4 350 SEK/kvm byggrätt, vilket är cirka 1 100 SEK/kvm högre än snittvärdet för Arlandastad Groups byggrätter. Det gemensamma JV-bolaget tecknar samtidigt ett 15-årigt hyresavtal med Bake My Day AB samt byggnation av ett bageri på cirka 10 000 kvm.

31 mars 2022

Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2021 är publicerad

Arlandastad Groups årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, arlandastadgroup.se (https://www.arlandastadgroup.se).

22 mars 2022

REGULATORISKT

Arlandastad Group köper Skavsta flygplats – utvecklar företagspark, logistik och solcellspark

Arlandastad Group AB förvärvar 90,1% i Stockholm Skavsta Flygplats AB och utvecklar 4,84 miljoner kvm mark i partnerskap med Nyköpings kommun. Detaljplanearbetet för en första etapp är redan igång. Köpeskillingen baseras på 117 miljoner kronor varav 29 miljoner kronor betalas kontant och resterande genom övertagande av skulder. Tillträde sker preliminärt under april 2022. Förvärvet avser bolaget Airports Worldwide Sweden Holding AB som ägs av franska VINCI Airports. 

21 mars 2022

REGULATORISKT

Kallelse till bolagsstämma 2022 i Arlandastad Group AB (publ)

Aktieägarna i Arlandastad Group AB (publ), org.nr. 556694-0978, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022.

22 februari 2022

REGULATORISKT

Arlandastad säljer 125 000 kvm mark för 522 MSEK

Arlandastad säljer 125 000 kvm mark, motsvarande 6 procent av det totala markinnehavet, för 4 200 kronor/kvm vilket ger ett totalt underliggande fastighetsvärde om 522 MSEK. Köpare är Arlandastad F60 AB, ett JV-bolag som till hälften ägs av Arlandastad och hälften av Swiss Life Asset Managers (tidigare NRP) och Cavandium. Förvärvspriset om 4 200 kronor/kvm överstiger det bokförda värdet med cirka 125 MSEK.

16 februari 2022

REGULATORISKT

Arlandastad Groups Bokslutskommuniké 2021: Grunden är lagd för expansion

Arlandastad Group AB (Publ): Bokslutskommuniké 2021 i korthet.
 

14 februari 2022

Välkommen till presentation av Arlandastad Groups delårsrapport för oktober - december 2021

Den 16 februari presenterar Arlandastad Group sin delårsrapport för Q4 2021. Delårsrapporten presenteras på svenska via audiocast kl 10.00 samma dag. 

31 januari 2022

Arlandastad Group fortsätter expandera – välkomnar tunga namn till projekt- och affärsutveckling

Med en ökad investeringstakt i Explore Arlandastad och en ambition att bredda bolaget till nya geografier förstärker Arlandastad Group projekt- och affärsutvecklingssidan med Catarina Sjömark och Per Gynnerstedt. Catarina kommer närmast från Atrium Ljungberg som affärsutvecklare och påbörjar sin nya roll som kommersiell projektledare den 1 mars 2022. Per kommer närmast från ICA Fastigheter och påbörjar sin nya roll som projektledare den 1 april 2022.