Finansiella mål och utdelningspolicy

Styrelsen har antagit följande långsiktiga finansiella mål och utdelningspolicy:

Avkastning på eget kapital: >15 procent 
Bolaget ska långsiktigt uppnå en avkastning på det egna kapitalet överstigande 15 procent över tid.

Belåningsgrad: <50 procent
Fastigheternas belåningsgrad ska över tid ej överstiga 50 procent.

Utdelningspolicy
Arlandastad Group avser att använda sitt löpande kassaflöde för att finansiera ytterligare exploatering av befintlig projektportfölj samt utforska potentiella framtida förvärv. Styrelsen avser därför att inom de närmaste åren inte föreslå någon utdelning.