Om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Vi skapar mervärde genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners, en stark förankring i samhället och finansiella muskler som ger bolaget uthållighet. Verksamheten drivs inom tre kärnområden – fastighetsförädling, Fastighetsförvaltning och Operativa bolag.

Arlandastad Group har sedan start haft fokus på att förädla ett 290 hektar stort markområde som utgör angöringen till Arlanda. Genom förvärv av råmark som sedan detaljplanelagts och utvecklats, samt genom omvandling av befintliga fastigheter som stöpts om och förädlas till helt nya verksamheter har vi varit med och skapat Sveriges första flygplatsstad. Idag äger bolaget även ett cirka 500 hektar stort markområde i Skavsta som bolaget utvecklar och förädlar. Arlandastad Group har sedan starten skapat förädlingsvärden om 5 miljarder kronor och har idag en balansomslutning på cirka 7 miljarder kronor samt en projektportfölj på cirka 45-50 miljarder kronor.

Vi inspireras av djärva visioner, men utgår alltid från en stabil grund och ser till helheten. Vi tar vårt ansvar, gentemot ägare, kunder och samhälle, håller vad vi lovar och tänker hållbart och långsiktigt.