Om Arlandastad Group

Vi gör plats för framtiden

För oss startar allt i det strategiska läget. Vi ser och tar tillvara på potentialen, utvecklar attraktiva destinationer och driver operativa verksamheter där det gynnar fastighetsaffären.
 
Vi tänker långsiktigt och arbetar utifrån att skapa ett mervärde för de områden vi verkar i och för samhället i stort. Det gör vi genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners. Tillsammans med stark förankring i samhället och finansiella muskler har vi god stabilitet och uthållighet.  

Vi arbetar med tre kärnområden

  • Fastighetsförädling 
  • Fastighetsförvaltning 
  • Operativa verksamheter  

Vi är entreprenörer i hjärtat​

Med en stark och visionär grundare och huvudägare, är djärva beslut en del av vår framgång - alltid förankrade i insikter, analys och kunskap. Genom att se möjligheter före alla andra har vi kunnat investera till förmånliga ingångsvärden, samtidigt som en stark kassa gett oss låg belåningsgrad.

Vi skapar värde som genererar värde​

Då de områden vi förvärvar alltid är stora, sker utvecklingen etappvis. På så sätt ökar inte bara värdet där vi bygger, utan också samtidigt på alla de återstående byggrätter som ännu inte utvecklats. Vi skapar helt enkelt värde som växer och gynnar oss och våra ägare, långsiktigt och mångfalt. ​

Vi utvecklar attraktiva destinationer​

För att skapa värde utvecklar vi destinationer där verksamheter har stora möjligheter att växa. Vi kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning av färdiga fastigheter. I de fall vi ser att vi kan tillföra värden driver vi också operativa verksamheter. Vi jobbar i nära samarbete med samhälle, stat och kommun för att säkerställa infrastrukturlösningar, samhällssatsningar och effektiva beslutsvägar.​

Vi tummar inte på vår värdegrund:

  • Vi tar vårt ansvar gentemot ägare, kunder, partners och samhälle.
  • Vi håller vad vi lovar och tänker hållbart och långsiktigt. När vi fyller mark och fastigheter med liv, skapar vi inte bara värde som genererar värde.
  • Vi ger verksamheter förutsättningar att växa och bidrar till samhället i stort.
  • Vi gör plats för framtiden.

Vår projektportfölj

Sedan start har vi skapat förädlingsvärden om 5 miljarder kronor och har idag en balansomslutning på cirka 7 miljarder kronor samt en projektportfölj på cirka 45–50 miljarder kronor. Det ger oss en projektvinst som uppgår till cirka 30%.

Arlandastad och Skavsta 

Idag äger Arlandastad Group två markområden som vi utvecklar och förädlar, Explore Arlandastad och Explore Skavsta. Tillsammans motsvarar ytan 22st Gamla Stan. Vår mark i Explore Skavsta inkluderar även Stockholm Skavsta Flygplats. 

Här finns utrymme att tänka stort, men också plats att växa - och det gör vi tillsammans. Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans!

Operativa verksamheter

Arlandastad Groups operativa verksamheter är rörelsedrivande verksamheter inom utbildnings-, mötes- och eventverksamhet samt flygplatsdrift. De skapar ett mervärde för koncernens fastighetsbestånd och håller igång flödena i närmiljön. 

Scandinavian XPO en mötes- och evenemangsarena med ett brett utbud av boende och service - samt mat och dryck i världsklass!  

Drivelab Stockholm här erbjuder Training Partner, ett ledande utbildningsföretag inom fordonsbranschen, kompetensutveckling för tekniker såväl som ledare.

Nybygget en permanent husutställning i fler än 20 inredda visningshus och attefallshus med möjlighet att träffa representanter från Sveriges ledande husleverantörer. Här finns inspiration, tips och råd för dig som vill bygga ditt drömhus. 

F60 Företagspark erbjuder yta och möjligheter att utveckla din verksamhet - fyra minuter till Stockholm Arlanda Airport och i direkt anslutning till E4:an.