Om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att utveckla stora strategiskt placerade områden. Vi har kunskapen och förmågan att identifiera potential. Vi har modet och musklerna att förvärva. Vi har kontaktnätet och kreativiteten att utveckla attraktiva destinationer för verksamheter. På så sätt skapar vi värde som växer över tid.​

Vi äger och driver två av Sveriges största utvecklingsprojekt​

När många fastighetsbolag riktar in sig på enskilda fastigheter och begränsade ytor, tänker vi stort. När vi förvärvade den stora marken vid Arlanda var det en yta utan tydligt användningsområde​ och ingångsvärdet var därefter. Idag heter samma område Explore Arlandastad och är ett av Sveriges största utvecklingsprojekt på 290 hektar, en attraktiv destination för allt fler verksamheter.

2022 var det dags igen när vi förvärvade ett 484 hektar stort område vid Stockholm Skavsta Airport, också det ett område med fantastisk potential. Därmed äger och driver vi idag två av Sveriges största utvecklingsprojekt., Explore Arlandastad och Explore Skavsta. Tillsammans motsvarar ytan 22 stycken Gamla Stan i Stockholm. Vår mark i Explore Skavsta inkluderar även Stockholm Skavsta Airport. 

Här finns utrymme att tänka stort, men också plats att växa - och det gör vi tillsammans. Ta kontakt med våra affärsutvecklare så tar vi reda på det tillsammans!

Vi arbetar med tre kärnområden

  • Fastighetsförädling 
  • Fastighetsförvaltning 
  • Operativa verksamheter  

Vi utvecklar attraktiva destinationer​ för verksamheter

För att skapa värde utvecklar vi destinationer där verksamheter har stora möjligheter att växa. Vår affärsmodell kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning av färdiga fastigheter. I de fall vi ser att vi kan tillföra värden driver vi också operativa verksamheter. Vi jobbar i nära samarbete med samhälle, stat och kommun för att säkerställa infrastrukturlösningar, samhällssatsningar och effektiva beslutsvägar.​

Vi tummar inte på vår värdegrund:

  • Vi tar vårt ansvar gentemot ägare, kunder, partners och samhälle.
  • Vi håller vad vi lovar och tänker hållbart och långsiktigt. När vi fyller mark och fastigheter med liv, skapar vi inte bara värde som genererar värde.
  • Vi ger verksamheter förutsättningar att växa och bidrar till samhället i stort.
  • Vi gör plats för framtiden.

Vi skapar värde som genererar värde​

Då de områden vi förvärvar alltid är stora, sker utvecklingen etappvis. På så sätt ökar inte bara värdet där vi bygger, utan också samtidigt på alla de återstående byggrätter som ännu inte utvecklats. Vi skapar helt enkelt värde som växer och gynnar oss och våra ägare, långsiktigt och mångfalt. ​

Vi är entreprenörer i hjärtat​

Med en stark och visionär grundare och huvudägare, är djärva beslut en del av vår framgång - alltid förankrade i insikter, analys och kunskap. Genom att se möjligheter före alla andra har vi kunnat investera till förmånliga ingångsvärden, samtidigt som en stark kassa gett oss låg belåningsgrad.

Vår projektportfölj

Sedan start har vi skapat förädlingsvärden om 5 miljarder kronor och har idag en balansomslutning på cirka 7 miljarder kronor samt en projektportfölj på cirka 45–50 miljarder kronor. Det ger oss en projektvinst som uppgår till cirka 30 procent.