Affärsidé & strategi​

Vi gör plats för framtiden. Vi ger människor, verksamheter och investeringar utrymme att växa.​​

Affärsidé

Arlandastad Groups affärsidé är att vara ett fastighetsutvecklingsbolag som identifierar och tar tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. Vi gör det för att utveckla hållbara och attraktiva destinationer där människor, verksamheter och investeringar får utrymme att växa. Vi kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig fastighetsförvaltning och drift av verksamheter. Arbetet sker i samarbete med partners och samhälle. 

Vision

Tillsammans med partners och samhälle​ utvecklar vi hållbara och attraktiva destinationer där verksamheter kan växa, ​människor mötas och idéer komma till liv​.

Strategi

Vår strategi är att identifiera potentialen i stora strategiskt placerade områden och utveckla hållbara och attraktiva destinationer. Arlandastad Group kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning. I de fall vi ser att vi kan tillföra värden driver vi också operativa verksamheter.

Vår affärsmodell

 

Markförvärv​

Vi identifierar och förvärvar stora strategiskt placerade områden med en växande infrastruktur och outvecklad potential. Varje plats ska gå att hållbart planera, utveckla, bygga och förvalta utifrån vår affärsmodell. 

Detaljplaneprocess​

Våra ledord i arbetet med detaljplaner är analys, funktion och långsiktighet. Det handlar om att vi ska förverkliga vår affärsidé att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. Ett viktigt steg i denna process är att skapa generella detaljplaner som gör att vi kan anpassa området efter de behov som uppstår. 

Projektutveckling​

Vi anpassar sättet vi bygger på utifrån omgivningens förutsättningar. Genom att utveckla områden etappvis ökar inte bara värdet där vi bygger, utan också samtidigt på alla de återstående byggrätter som ännu inte utvecklats. 

Förvaltning​

Fokus ligger på att förstå och samarbeta med våra hyresgäster. Vi förvaltar våra byggnader med ett långsiktigt och hållbart perspektiv som genererar värden och kassaflöde.​

Operativa verksamheter

När vi ser att vi kan tillföra värden, dvs attrahera andra hyresgäster eller driva trafik till området i vår fastighetsaffär, kan vi även driva operativa verksamheter som genererar kassaflöde. Läs mer här >