Nyheter & Pressmeddelanden

Två topprekryteringar ska driva utvecklingen i Skavsta

Skavsta stärker organisationen med Brett Weihart som ny vd för Stockholm Skavsta Airport och Daniel Christensen som chef för fastighetsförädlingen i Explore Skavsta. Brett och Daniel tillträder sina nya roller under augusti 2024. De ska tillsammans driva utvecklingen i Skavsta.

REGULATORISKT

Arlandastad Group Delårsrapport januari – mars 2024: Förbättrat resultat och stärkt likviditet

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – mars 2024 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

Inbjudan: Arlandastad Group presenterar delårsrapporten för januari till mars 2024

Den 16 maj 2024 kl.10.00 presenterar Arlandastad Group delårsrapporten för januari till mars 2024. VD Dieter Sand och CFO Henrik Morén ger en överblick av bolagets utveckling och projektportfölj.

REGULATORISKT

Bolagsstämmokommuniké Arlandastad Group AB (publ)

Arlandastad Group AB (publ) höll den 16 april 2024 årsstämma på Scandinavian XPO i Arlandastad.

Förvärv och JV: Nu bygger vi för dem som ska bygga Skavsta

Utvecklingen i Skavsta fortsätter, nu med goda grannar. Arlandastad Group, genom dotterbolaget Stockholm Skavsta Flygplats AB, förvärvar 50 procent av fastigheten Lund 3:8 i Skavsta. Tillsammans med Fjellskärs Gård AB ingår parterna ett joint venture för att utveckla fastigheten tillsammans. Ambitionen är att skapa en samlad plats för de verksamheter som ska bygga Skavsta.

Stockholm Skavsta Flygplats AB säljer mark till Connect Skavsta Property AB

Arlandastad Group, genom dotterbolaget Stockholm Skavsta Flygplats AB, avyttrar cirka 7 300 kvm mark i Skavsta för 17 Msek till Connect Skavsta property AB.

REGULATORISKT

Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad

Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, arlandastadgroup.se (https://www.arlandastadgroup.se).

REGULATORISKT

Kallelse till årsstämma 2024 i Arlandastad Group AB

Arlandastad Group AB (publ), org.nr. 556694-0978, ("Bolaget"), håller årsstämma den 16 april 2024 kl 10.00 på Scandinavian XPO, Cederströms slinga 3, Arlandastad. Inregistreringen till stämman börjar klockan 9.30.

REGULATORISKT

Arlandastad Group Bokslutskommuniké januari – december 2023: Bra affärsaktivitet och stärkt likviditet

Arlandastad Groups bokslutskommuniké för januari – december 2023 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

Inbjudan: Arlandastad Group presenterar Bokslutskommuniké 2023

Den 15 februari 2024 kl.10.00 presenterar Arlandastad Group bolagets Bokslutskommuniké 2023.