Nyheter & Pressmeddelanden

18 juli 2022

Arlandastad Group i samarbete med Bake My Day Holding för utveckling av stort bageri

Som Arlandastad Group tidigare har meddelat, i pressmeddelandet den 16 april, har företaget sålt 51 procent av dotterbolaget Arlandastad Extra 5 AB. Köpare är Bake My Day Holding AB. Det gemensamma bolaget har samtidigt tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Bake My Day AB samt byggnation av ett bageri på cirka 10 000 kvm. Nu har parterna tillträtt och utvecklingen av bageriet pågår. Köpeskillingen uppgår till cirka 21,5 MSEK och är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 4 350 SEK/kvm byggrätt. Tillskottet stärker ytterligare Arlandastad Groups redan starka kassa.

14 juli 2022

REGULATORISKT

Arlandastad Groups delårsrapport januari – juni 2022: Starkt resultat och stärkt kassa

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – juni 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

11 juli 2022

Arlandastad Group i samarbete med Swiss Life Asset Managers och Cavandium – bildar JV-bolag för utveckling av 125 000 kvm mark

Som Arlandastad Group tidigare har meddelat, i pressmeddelandet den 22 februari, har företaget sålt 125 000 kvm mark till ett underliggande fastighetsvärde om 522 MSEK. Köpare är Arlandastad F60 AB, ett JV-bolag som till hälften ägs av Arlandastad Group och hälften av Swiss Life Asset Managers och Cavandium. Nu har parterna tillträtt. Affären ger Arlandastad Group ett likviditetstillskott om 245 MSEK som ytterligare stärker bolagets redan starka kassa.

23 maj 2022

REGULATORISKT

Fastighetsbeståndet i Stockholm Skavsta Flygplats AB värderas till 626 MSEK av oberoende extern värdering

Arlandastad Group AB (publ) ("Arlandastad Group" eller "Bolaget") tillträdde den 17 maj 2022 förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats AB och har med anledning därav lämnat i uppdrag åt ett oberoende externt värderingsinstitut att värdera fastighetsbeståndet. Fastighetsvärdet för beståndet i Stockholm Skavta Flygplats  bedöms av det oberoende externa värderingsinstitutet uppgå till 626 MSEK. Arlandastad Groups bedömning är att värderingen kommer få en positiv påverkan på koncernens resultat i andra kvartalet 2022.

19 maj 2022

”Satsningen på Stockholm Skavsta Flygplats är ett för spännande projekt att tacka nej till”

Kjell-Åke Westin har en gedigen och framgångsrik karriär inom flygindustrin. Under sina 40 år i branschen har han arbetat som flygplatsdirektör för Stockholm Arlanda Flygplats, men även som vd för flygbolag och flygplatsdirektör på Bromma Flygplats. Kjell-Åke är en nyckelperson i Arlandastad Groups satsning på Stockholm Skavsta Flygplats för att sätta flygplatsen på den nationella och internationella kartan.

18 maj 2022

Stor dag för Stockholm Skavsta Flygplats – ägaren Arlandastad Group och styrelseordförande Kjell-Åke Westin har officiellt tillträtt

Som Arlandastad Group tidigare har meddelat, i pressmeddelandet den 22 mars, har företaget förvärvat 90,1 procent av Stockholm Skavsta Flygplats i partnerskap med Nyköpings kommun. Nu har parterna tillträtt tillsammans med erfarna Kjell-Åke Westin som styrelseordförande. 

17 maj 2022

REGULATORISKT

Arlandastad Groups delårsrapport januari – mars 2022: Expansionen är ett faktum

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – mars 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

21 april 2022

Rättelse: Bolagsstämmokommuniké Arlandastad Group AB (publ)

Rättelse avseende felaktig hänvisning i pressmeddelandet som offentliggjordes den 21 april 2022. I fotnoten finns en felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i pressmeddelandet anses inte utgöra insiderinformation och hänvisningen till MAR har därför tagits bort i denna version.

21 april 2022

REGULATORISKT

Bolagsstämmokommuniké Arlandastad Group AB (publ)

Arlandastad Group AB (publ) höll den 21 april 2022 årsstämma. Aktieägarna har haft möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

13 april 2022

Arlandastad Group startar upp arbetet mot en framtida Training Academy – möjliggör en samlad plats för svensk idrott och hälsa

Sigtuna Kommun har fattat beslut om positivt planbesked för den mark som Arlandastad Group förvärvade 23 november 2021. Förvärvet är villkorat av att Sigtuna Kommun ger positivt planbesked.