Nyfiken på Skavsta?

PUBLICERAT 25 juni 2024

Här delar vår vd Dieter Sand med sig om Skavsta, ett av Sveriges största utvecklingsprojekt.

Visionsbild Skavsta

Dieter, varför satsar ni på att långsiktigt utveckla Skavsta?
Skavsta utmärker sig genom sitt strategiska läge. Vi är en knutpunkt med utvecklingsbar mark där flera viktiga transportslag möts, inklusive närhet till E4, Stockholm Skavsta Airport, Östersjöns djupaste hamn och kommande järnvägen Ostlänken. Detta gör Skavsta till en viktig spelare i det svenska transportsystemet och för regionens tillväxt.

Hur bidrar Skavsta till tillväxten söder om Stockholm?
Skavsta är ett av Sveriges största utvecklingsprojekt sett till markytan och är på väg att bli en levande destination för verksamheter med dryga 10 000 arbetstillfällen. Läget söder om Stockholm utgör en knutpunkt där flera transportslag möts och som både nu och i framtiden kan bidra till regionen genom ökad tillgänglighet, både inom Sverige och världen. De arbetstillfällen som skapas ökar förutsättningarna för fler att vilja bosätta sig i regionen, vilket också bidrar till att säkra både näringslivets och andra arbetsgivares kompetensförsörjning. Vi ser att Ostlänken kommer påverka utvecklingen väsentligt.

Vad gör ni för att utveckla området idag?
Vi arbetar på flera fronter samtidigt, både på kort och lång sikt. Just nu pågår flera projekt, såsom smidigare parkering för besökare och byggnation av en samlingsplats för de företag som ska etablera sig i Skavsta. Vi välkomnar flera nya hyresgäster och har förlängt avtalen med flera befintliga. I augusti välkomnar vi även vår nya kollega Daniel Christensen, som kommer fokusera på att vidareutveckla Skavstaområdet. Samtidigt tillträder Brett Weihart som ny vd för flygplatsen. Vårt dotterbolag, Stockholm Skavsta Airport, ser vi som möjligheternas flygplats och en motor för att attrahera människor och verksamheter till området. Vi arbetar målinriktat med att locka fler flygbolag och destinationer till flygplatsen, samt utveckling av frakt och beredskap. Senast har världens ledande researrangör, TUI beslutat att satsa på Skavsta. På lång sikt driver vi detaljplaneprocesser i nära samarbete med. Vi ser över trafikflöden och vägnät samtidigt som vi planerar för att bygga ut redan detaljplanerad mark i kombination med förberedande arbete för Ostlänken.

Vad är det som får Skavsta att sticka ut från andra platser?
Vår styrka är att vi äger och utvecklar både fastighetsaffär och flygplats. Med gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling i närhet till Sveriges största flygplats har vi med oss lärdomar och kunskap in i det arbete vi gör i Skavsta. Detta i kombination med Skavstas strategiska läge och beslutet om ett resecentrum på Ostlänken med gångavstånd till Stockholm Skavsta Airport bidrar också till Skavstas unikitet. Goda transportförbindelser lockar människor, verksamheter och investeringar till regionen.