Organisation

Vår ambition att skapa goda samarbeten i alla led återspeglas i hela organisationen. Genom gott affärsmannaskap, stark projektorganisation och utvalda partners skapar vi synergier som vi är stolta över och fortsätter vidareutveckla tillsammans. 

Vi är entreprenörer i hjärtat och tillför kreativitet till våra strukturerade processer för att möta behov och skapa unika möjligheter. Varje enskild person i bolagets organisation är involverad i vår gemensamma strävan att tänka hållbart och långsiktigt.

Explore Arlandastad

Explore Skavsta

Porträtt av Alexander Broberg i blå skjorta
Alexander Broberg

Projektledare och förvaltare

alexander.broberg [at]exploreskavsta.se 0046 73 075 61 93
Porträttbild av Jenny Appel i mörkblå blus
Jenny Appel

Administrativ förvaltare och projektledare

jenny.appel [at]exploreskavsta.se 0046 70 291 00 33

Koncern

Dieter Sand
Dieter Sand

CEO

dieter.sand [at]arlandastad.se 0046 72 225 37 71 + Read more

Dieter Sand, CEO, född 1970

Utbildning: Dieter Sand har två examen från Chalmers Tekniska Högskola, en Civilingenjörsutbildning, Väg och Vatten, samt en högskoleingenjörsutbildning, Byggteknik. Dieter har även studerat ekonomi på Uppsala universitet.

Övriga betydande pågående uppdrag: Utöver styrelserepresentation i ett flertal dotterbolag inom koncernen sitter Dieter även som styrelserepresentant i Destination Sigtuna.

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgick till 3 887.

Porträttbild på Henrik Moren i mörkblå tröja
Henrik Morén

CFO

henrik.moren [at]arlandastad.se 0046 70 300 63 38 + Read more

Henrik Morén, CFO (född 1963) har flera års erfarenhet från bank- och finanssektorn, bland annat från Alfred Berg Fondkommission, Swedbank, Crédit Agricole och från Arctic Securities, samt från rollen som CFO på Maxfastigheter AB.

Utbildning: Henrik Morén har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Övriga betydande pågående uppdrag: -

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 0.

Anna Stenströmer, HR- och Hållbarhetschef Arlandastad Group
Anna Stenströmer

HR- och Hållbarhetschef

anna.stenstromer [at]arlandastad.se 0046 70 230 55 91
Erik Nyberg
Erik Nyberg

Chef Fastighetsförädling

erik.nyberg [at]arlandastad.se 0046 70 353 22 28 + Read more

Erik Nyberg, Chef Fastighetsförädling (född 1977) har flera års erfarenhet från entreprenad- och fastighetssidan, bland annat från Veidekke och In3prenör. Sedan 2014 har han jobbat med fastighetsutvecklingen för Arlandastad Group.

Utbildning: Erik Nyberg har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga betydande pågående uppdrag:

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 990.

Sara Johansson
Sara Johansson

Marknad- och Kommunikationschef

sara.johansson [at]arlandastad.se 0046 73 034 63 97 + Read more

Sara Johansson, Head of Marketing- and Communications, (född 1983) har flera års erfarenhet från marknad- och kommunikation, bland annat från Swedavia och C2 Vertical Safety. 

Utbildning: Sara Johansson har en utbildning från IHM Business School och har deltagit i studier inom bland annat journalistiskt skrivande från Folkuniversitetet, trycksaksproduktion från Distansskolan.se m. fl. 

Övriga betydande pågående uppdrag:

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 0.