Organisation

Den gemensamma visionen för alla som arbetar inom Arlandastad Group är att verka för att skapa värde på lång sikt genom att vara den självklara acceleratorn i områden med potential. Det gör vi genom kompetensdriven utveckling och förädling då vi identifierar, förvärvar och utvecklar större fastighetsprojekt.

Vår organisation speglar vår ambition att skapa goda samarbeten i alla led. Genom gott affärsmannaskap, stark projektorganisation och utvalda partners skapar vi synergier som vi är stolta över och kommer att fortsätta vidareutveckla tillsammans. Vi är entreprenörer i hjärtat och tillför kreativitet till våra strukturerade processer för att möta behov och skapa unika möjligheter. Varenda person i bolagets organisation är delaktig i vår gemensamma strävan efter att tänka hållbart och långsiktigt. Genom att alltid utgå från en stabil grund och se till helheten, kan vi addera till djärva visioner och nytänkande idéer. Den gemensamma övertygelsen som alla våra medarbetare delar genomsyrar hela bolaget: Där idéer finns, växer framtiden.

Där idéer finns, växer framtiden.

 

 

 

Erik Nyberg
Erik Nyberg

Chef Fastighetsförädling

+ Read more

Erik Nyberg (född 1977)

Utbildning: Erik Nyberg har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Foto på Per Gynnerstedt iklädd blå kavaj och vit skjorta
Per Gynnerstedt

Chef Projekt

Leende Mariefotograferad framifrån i mörkblå skjorta
Marie Sterner Henriksson

Head of HR

+ Read more

Marie Sterner Henriksson är utbildad inom HR, arbetsrätt och ledarskap. Hon har en lång erfarenhet som Rekryteringsspecialist och i roller som Chefstöd inom HR och rekrytering.

Sara Johansson
Sara Johansson

Kommunikationschef

+ Read more

Sara Johansson (född 1983)

Utbildning: Sara Johansson har en utbildning inom konceptutveckling med inriktning marknadsföring från IHM Business School och har deltagit i studier inom journalistiskt skrivande från Folkuniversitetet samt trycksaksproduktion från Distansskolan.se.

Johanna Klingvall
Johanna Klingvall

CFO

+ Read more

Johanna Klingvall (född 1979)

Utbildning: Johanna Klingvall har en Magisterexamen i ekonomi från Örebro Universitet.

Dieter Sand
Dieter Sand

CEO

+ Read more

Dieter Sand (född 1970)

Utbildning: Dieter Sand har en civilingenjörs- och en ingenjörsexamen från Chalmers och har studerat väg och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola, samt studerat ekonomi vid Uppsala universitet.

Camilla Yngfalk, Nybygget
Camilla Yngfalk

Platschef Nybygget

+ Read more

Platschef Nybygget

Foto på leende Madeleine Faleij iklädd kavaj och vit skjorta
Madeleine Faleij

Executive assistant