Organisation

Vår ambition att skapa goda samarbeten i alla led återspeglas i hela organisationen. Genom gott affärsmannaskap, stark projektorganisation och utvalda partners skapar vi synergier som vi är stolta över och fortsätter vidareutveckla tillsammans. 

Vi är entreprenörer i hjärtat och tillför kreativitet till våra strukturerade processer för att möta behov och skapa unika möjligheter. Varje enskild person i bolagets organisation är involverad i vår gemensamma strävan att tänka hållbart och långsiktigt.

Explore Arlandastad

Explore Skavsta

Porträtt av Alexander Broberg i blå skjorta
Alexander Broberg

Projektledare & Förvaltare

Porträttbild av Jenny Appel i mörkblå blus
Jenny Appel

Administrativ förvaltare/projektledare

Koncern

Dieter Sand
Dieter Sand

CEO

+ Read more

Dieter Sand, CEO, född 1970

Utbildning: Dieter Sand har en civilingenjörs- och en ingenjörsexamen från Chalmers och har studerat väg och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola, samt studerat ekonomi vid Uppsala universitet.

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 3 887.

Porträttbild på Henrik Moren i mörkblå tröja
Henrik Morén

CFO

+ Read more

Henrik Morén, CFO (född 1963)

Utbildning: Henrik Morén har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 0.

Anna Stenströmer, HR- och Hållbarhetschef Arlandastad Group
Anna Stenströmer

HR- och Hållbarhetschef

Erik Nyberg
Erik Nyberg

Chef Fastighetsförädling

+ Read more

Erik Nyberg, Chef Fastighetsförädling (född 1977)

Utbildning: Erik Nyberg har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 990.

Sara Johansson
Sara Johansson

Marknad- och Kommunikationschef

+ Read more

Sara Johansson (född 1983)
Head of Marketing- and Communications 

Utbildning: Sara Johansson har en utbildning från IHM Business School och har deltagit i studier inom bland annat journalistiskt skrivande från Folkuniversitetet, trycksaksproduktion från Distansskolan.se m. fl. 

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 0.