Organisation

Vår ambition att skapa goda samarbeten i alla led återspeglas i hela organisationen. Genom gott affärsmannaskap, stark projektorganisation och utvalda partners skapar vi synergier som vi är stolta över och fortsätter vidareutveckla tillsammans. 

Vi är entreprenörer i hjärtat och tillför kreativitet till våra strukturerade processer för att möta behov och skapa unika möjligheter. Varje enskild person i bolagets organisation är involverad i vår gemensamma strävan att tänka hållbart och långsiktigt.

Explore Arlandastad

Explore Skavsta

Porträttfoto av Maria Karlsson för Explore Skavsta
Maria Karlsson

Chef Fastighetsförädling

Alexander Broberg

Projektledare & Förvaltare

Jenny Appel

Administrativ förvaltare/projektledare

Koncern

Dieter Sand
Dieter Sand

CEO

+ Read more

Dieter Sand (född 1970)

Utbildning: Dieter Sand har en civilingenjörs- och en ingenjörsexamen från Chalmers och har studerat väg och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska högskola, samt studerat ekonomi vid Uppsala universitet.

Leende Mariefotograferad framifrån i mörkblå skjorta
Marie Sterner Henriksson

Head of HR

+ Read more

Marie Sterner Henriksson är utbildad inom HR, arbetsrätt och ledarskap. Hon har en lång erfarenhet som Rekryteringsspecialist och i roller som Chefstöd inom HR och rekrytering.

Erik Nyberg
Erik Nyberg

Chef Fastighetsförädling

+ Read more

Erik Nyberg (född 1977)

Utbildning: Erik Nyberg har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan.

Sara Johansson
Sara Johansson

Kommunikationschef

+ Read more

Sara Johansson (född 1983)

Utbildning: Sara Johansson har en utbildning inom konceptutveckling med inriktning marknadsföring från IHM Business School och har deltagit i studier inom journalistiskt skrivande från Folkuniversitetet samt trycksaksproduktion från Distansskolan.se.