Organisation

Den gemensamma visionen för alla som arbetar inom Arlandastad Group är att verka för att skapa värde på lång sikt genom att vara den självklara acceleratorn i områden med potential. Det gör vi genom kompetensdriven utveckling och förädling då vi identifierar, förvärvar och utvecklar större fastighetsprojekt.

Vår organisation speglar vår ambition att skapa goda samarbeten i alla led. Genom gott affärsmannaskap, stark projektorganisation och utvalda partners skapar vi synergier som vi är stolta över och kommer att fortsätta vidareutveckla tillsammans. Vi är entreprenörer i hjärtat och tillför kreativitet till våra strukturerade processer för att möta behov och skapa unika möjligheter. Varenda person i bolagets organisation är delaktig i vår gemensamma strävan efter att tänka hållbart och långsiktigt. Genom att alltid utgå från en stabil grund och se till helheten, kan vi addera till djärva visioner och nytänkande idéer. Den gemensamma övertygelsen som alla våra medarbetare delar genomsyrar hela bolaget: Där idéer finns, växer framtiden.

Där idéer finns, växer framtiden.