Kontakt Investor Relations

Arlandastad Groups Investor Relations huvudsakliga uppgifter är att förse investerare och kapitalmarknad med korrekt, relevant och aktuell information som tydliggör utvecklingen, och underlättar förståelsen av verksamheten, i bolaget.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring vår verksamhet eller koncernens rapportering. 

Porträttbild på Henrik Moren i mörkblå tröja
Henrik Morén

CFO

henrik.moren [at]arlandastad.se 0046 70 300 63 38 + Read more

Henrik Morén, CFO (född 1963) har flera års erfarenhet från bank- och finanssektorn, bland annat från Alfred Berg Fondkommission, Swedbank, Crédit Agricole och från Arctic Securities, samt från rollen som CFO på Maxfastigheter AB.

Utbildning: Henrik Morén har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Övriga betydande pågående uppdrag: -

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 0.