Kontakt Investor Relations

Arlandastad Groups Investor Relations huvudsakliga uppgifter är att förse investerare och kapitalmarknad med korrekt, relevant och aktuell information som tydliggör utvecklingen, och underlättar förståelsen av verksamheten, i bolaget.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor kring vår verksamhet eller koncernens rapportering. 

Porträttbild på Henrik Moren i mörkblå tröja
Henrik Morén

CFO

+ Read more

Henrik Morén, CFO (född 1963)

Utbildning: Henrik Morén har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Aktieinnehav: Innehav av aktier per den 31 december (eget eller via bolag) uppgår till 0.