Två av Sveriges största utvecklingsprojekt

Tillsammans med partners och samhälle utvecklar vi hållbara och attraktiva destinationer för verksamheter. Här kan företag växa, människor mötas och idéer komma till liv.

Arlandastad Group kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning. I de fall vi ser att vi kan tillföra värden driver vi också operativa verksamheter. Idag äger och driver vi två av Sveriges största utvecklingsprojekt, Explore Arlandastad och Explore Skavsta.

Läs mer om oss och hur vi arbetar.

 

Flygbild över Arlandastad Groups område, Explore Arlandastad, med byggnader och grönområden.

Explore Arlandastad

Ett 290 hektar stort område för verksamheter strategiskt beläget nära Arlanda, E4:an och mellan Stockholm och Uppsala.

Till Explore Arlandastad

Flygbild över Arlandastad Groups område, Explore Skavsta, med flygplatsen i fokus.

Explore Skavsta

484 hektar stort område för verksamheter strax utanför Nyköping med ett exceptionellt bra läge invid E4:an och Stockholm Skavsta Airport.

Till Explore Skavsta

Senaste nytt från Arlandastad Group

REGULATORISKT

Bolagsstämmokommuniké Arlandastad Group AB (publ)

Arlandastad Group AB (publ) höll den 16 april 2024 årsstämma på Scandinavian XPO i Arlandastad.

Förvärv och JV: Nu bygger vi för dem som ska bygga Skavsta

Utvecklingen i Skavsta fortsätter, nu med goda grannar. Arlandastad Group, genom dotterbolaget Stockholm Skavsta Flygplats AB, förvärvar 50 procent av fastigheten Lund 3:8 i Skavsta. Tillsammans med Fjellskärs Gård AB ingår parterna ett joint venture för att utveckla fastigheten tillsammans. Ambitionen är att skapa en samlad plats för de verksamheter som ska bygga Skavsta.

Stockholm Skavsta Flygplats AB säljer mark till Connect Skavsta Property AB

Arlandastad Group, genom dotterbolaget Stockholm Skavsta Flygplats AB, avyttrar cirka 7 300 kvm mark i Skavsta för 17 Msek till Connect Skavsta property AB.