Upptäck värdet av unika synergier på spännande markområden

Låt oss ta med dig på ett besök i våra konceptuella plattformar där olika verksamheter möts i en kreativ miljö på strategiskt värdefull mark med stor potential.

Vi verkar för att skapa värde på lång sikt genom strukturerade processer samt kompetensdriven utveckling och förädling för att möta behov och skapa unika möjligheter.

Läs gärna mer om oss och hur vi arbetar för att identifiera, förvärva och utveckla större fastighetsprojekt och markområden.

Senaste nytt från Arlandastad Group

23 november 2021

Arlandastad Group förvärvar 490 000 kvm mark för 150 MSEK – ambition att satsa på idrott, hälsa och innovation

Arlandastad Group AB, ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential, förvärvar en del av Arlandastad Golf av Wåhlin Fastigheter för en total köpeskilling om 150 MSEK. Bolaget ser möjligheter att skapa en mötesplats för människor, företag och verksamheter som kan utvecklas och växa inom idrott, hälsa och innovation. Förvärvet om 490 000 kvm är villkorat av att Sigtuna Kommun ger positivt planbesked. Handpenning om 20 % erläggs när planbesked medges och resterande del av köpeskillingen erläggs vid antagen ny detaljplan. Bolaget har samtidigt tecknat ett optionsavtal i området för framtida expansion som möjliggör ytterligare förvärv av 930 000 kvm mark – säkrar därmed 1.4 miljoner kvadratmeter mark i området.

16 november 2021

Inbjudan till Arlandastad Groups presentation av delårsrapport januari – september 2021

Arlandastad publicerar delårsrapport för januari–september 2021 den 18 november 2021. Delårsrapporten presenteras på svenska via audiocast kl.10.00 samma dag.

09 november 2021

Ny HR tar täten för en ännu mer hållbar tillväxt

Med ett tydligt fokus att öka utvecklingstakten i Explore Arlandastad och ett sikte inställt på nya geografier stärker vi nu upp med en HR-ansvarig för koncernen.