Upptäck värdet av unika synergier på spännande markområden

Låt oss ta med dig på ett besök i våra konceptuella plattformar där olika verksamheter möts i en kreativ miljö på strategiskt värdefull mark med stor potential.

Vi verkar för att skapa värde på lång sikt genom strukturerade processer samt kompetensdriven utveckling och förädling för att möta behov och skapa unika möjligheter.

Läs gärna mer om oss och hur vi arbetar för att identifiera, förvärva och utveckla större fastighetsprojekt och markområden.

Senaste nytt från Arlandastad Group

15 september 2021

Arlandastad Group Klockringningsceremoni

Arlandastad Group är nu noterad på Nasdaq First North Growth Premier. Alla vi i bolaget med vd Dieter Sand i spetsen tackar för förtroendet – som vi kommer förvalta med varm hand och affärsmässig kompetens.

14 september 2021

Vd Dieter Sand möter podden Kvartalet

Lyssna in när Dieter berättar mer om Arlandastad Group och bolagets resa.  

14 september 2021

Arlandastad Groups erbjudande kraftigt övertecknat – handeln inleds på Nasdaq First North Premier Growth Market den 15 september

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Arlandastad Group AB (publ) (”Arlandastad Group” eller ”Bolaget”), ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential, offentliggör idag utfallet i erbjudandet att teckna nyemitterade aktier i Arlandastad Group i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort från såväl allmänheten som institutionella investerare och Erbjudandet har övertecknats kraftigt.