Historia

Förmågan att tänka nytt idag

Grunden för Arlandastad Group AB och vår framtid skapades 2005, då vår huvudägare Gelba med Per Taube i spetsen, köpte upp en outlet ur ett konkursbo i Arlandastad. Per Taube, en väletablerad entreprenör inom fastighetsbranschen, såg stor potential i området.

Flera stora aktörer som initialt varit involverade i ett försök att skapa en flygplatsstad i området valde att sälja av flygplatsnära mark till Per Taube och det nystartade bolaget Arlandastad Holding.

Per Taube hade en tydlig vision för området kring Sveriges största flygplats. Han började köpa upp strategisk mark runt flygplatsen, med en långsiktig plan om att utveckla ett affärsmässigt område för olika verksamheter som kunde dra fördel av att verka på samma plats och skapa synergier. Bolaget förvärvade mer än 200 hektar sammanhängande mark runt flygplatsen mellan år 2005 - 2015 och drömmen om att utveckla en urban mötesplats började bli verklighet. Ett innovativt och framåtsträvande företag tog form och började växa fram.

Att tänka ännu större

Ett då förhållandevis litet, ungt och privatägt fastighetsutvecklingsbolag utvecklade och förädlade mark, samtidigt som bolaget själv skapade modern historia då det var med och utvecklade Sveriges första flygplatsstad, Airport City Stockholm. Bolaget strävade efter att skapa konceptuella plattformar för möten och samverkan. Konceptet var kreativt och innovativt. Fler aktörer förstod de möjligheter som detta innebar, nya projekt startades i området och fastigheterna började fyllas med spännande verksamheter där hyresgästerna var bolagets viktigaste samarbetspartners.

Viktiga milstolpar

2021 byter företaget namn till Arlandastad Group AB, med ambitionen att bredda och utöka verksamheten. Den ursprungliga verksamheten i bolaget som är fokuserad i området runt Arlandastad drivs vidare under namnet Explore Arlandastad, en del av Arlandastad Group AB. Femton år efter uppköpet av en konkursdrabbad outlet har idén om att skapa en dynamisk mötesplats i en av Sveriges största tillväxtregioner blivit verklighet. Genom Arlandastad Group AB skapas förutsättningar att tänka ännu större för fortsatt utveckling och förädling av attraktiv mark med stor potential.

2022 tog bolaget sitt första steg i att utöka verksamheten och bredda projektportföljen till fler geografier genom uppköpet av Stockholm Skavsta Flygplats. Ett cirka 500 hektar stort område. Mark med stor utvecklingspotential där bolaget har ambitionen att utveckla företags- och logistikpark samt solcellspark. Området kring flygplatsen utvecklas genom namnet Explore Skavsta. Genom Arlandastad Group skapas förutsättningar att tänka ännu större för långsiktig utveckling och förädling av attraktiv mark med stor potential.