Historia

Grunden för Arlandastad Group AB och vår framtid skapades 2005, då vår huvudägare Gelba med Per Taube i spetsen, köpte upp en outlet ur ett konkursbo i Arlandastad. Per Taube, en väletablerad entreprenör inom fastighetsbranschen, såg stor potential i området.

Flera stora aktörer som initialt varit involverade i ett försök att skapa en flygplatsstad i området valde att sälja av flygplatsnära mark till Per Taube och det nystartade bolaget Arlandastad Holding.

Per Taube hade en tydlig vision för området kring Sveriges största flygplats. Han började köpa upp strategisk mark runt flygplatsen, med en långsiktig plan om att utveckla ett affärsmässigt område för olika verksamheter som kunde dra fördel av att verka på samma plats och skapa synergier. Bolaget förvärvade mer än 200 hektar sammanhängande mark runt flygplatsen mellan år 2005 - 2015 och drömmen om att utveckla en urban mötesplats började bli verklighet. Ett innovativt och framåtsträvande företag tog form och började växa fram.

Att tänka ännu större

Ett då förhållandevis litet, ungt och privatägt fastighetsutvecklingsbolag utvecklade och förädlade mark, samtidigt som bolaget själv skapade modern historia då det var med och utvecklade Sveriges första flygplatsstad. Bolaget strävade efter att skapa plattformar för möten och samverkan. Konceptet var kreativt och innovativt. Fler aktörer förstod de möjligheter som detta innebar, nya projekt startades i området och fastigheterna började fyllas med spännande verksamheter där hyresgästerna blev bolagets viktigaste samarbetspartners.

Viktiga milstolpar

2021 byter bolaget namn från Arlandastad Holding till Arlandastad Group AB, med ambitionen att bredda och utöka verksamheten till flera geografier. Den ursprungliga verksamheten i bolaget som är fokuserad i området runt Arlandastad drivs vidare under namnet Explore Arlandastad, en del av Arlandastad Group AB. Femton år efter uppköpet av en konkursdrabbad outlet har idén om att skapa en dynamisk mötesplats i en av Sveriges största tillväxtregioner blivit verklighet. 

2022 tog bolaget sitt första steg i att utöka verksamheten och bredda projektportföljen till fler geografier genom uppköpet av Stockholm Skavsta Airport. Ett cirka 500 hektar stort område. Mark med stor utvecklingspotential. Området kring flygplatsen utvecklas nu genom namnet Explore Skavsta. Genom Arlandastad Group skapas förutsättningar att tänka ännu större för långsiktig utveckling och förädling av attraktiv mark med stor potential.