Aktieinformation

Arlandastad Group är noterade på Nasdaq First North Premier i Stockholm från 15 september 2021.

Det totala antalet registrerade aktier uppgår till 63 255 586, av ett aktieslag där varje aktie berättigar till en röst. Arlandastad Group har inga innehav av egna aktier.

LEI-koden är 549300MD5GO03PE4XT30

ISIN-koden är SE0016276851

Kortnamnet (ticker) är AGROUP

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ)
ca@avanza.se

+46 (0)8 562 250 00

Kursgraf

Insidertransaktioner

Våra tio största aktieägare

Listan baseras på de förvaltarregisterade aktieinnehavet hos våra tio största aktieägare. Listan uppdateras kvartalsvis i samband med publicering av våra finansiella rapporter.

  • Gelba Management AB, 46,6 % (29 472 206 aktier)
  • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 14,2 % (8 961 855 st)
  • Styviken Invest AS, 9,8 % (6 202 000 st)
  • CBLDN-Bank Leumi clients global, 3,8 % (2 422 473 st)
  • Kjell och Märta Beijers Stiftelse, 3,3 % (2 085 807 st)
  • The Bank of New York Mellon, 2,4 % (1 533 791 st)
  • Futur Pension, 1,9 % (1 222 776 st)
  • Jörgen Lenz, 1,7 % (1 048 359 st)
  • Tagehus Holding AB, 1,6 % (991 893 st)
  • Övriga, 14,7 % (9 314 426 st) 

Våra direktregistrerade aktieägare

Direktregistrering, eller ägarregistrering, kallas det när en aktieägare är registrerad i eget namn i ett Avstämningsregister. Arlandastad Groups direktregistrerade aktieägareinnehav hämtas från Euroclear Sweden och uppdateras löpande på hemsidan.