Aktieinformation

Arlandastad Group är noterade på Nasdaq First North Premier i Stockholm från 15 september 2021.

Det totala antalet registrerade aktier uppgår till 63 255 586, av ett aktieslag där varje aktie berättigar till en röst. Arlandastad Group har inga innehav av egna aktier.

LEI-koden är 549300MD5GO03PE4XT30

ISIN-koden är SE0016276851

Kortnamnet (ticker) är AGROUP

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ)
ca@avanza.se

+46 (0)8 562 250 00

Kursgraf

Insidertransaktioner

Aktieägare