Kalender

14 juli 2022

Delårsrapport för perioden januari – juni 2022

10 november 2022

Delårsrapport för perioden januari – september 2022

15 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022

 

30 mars 2023

Års- och hållbarhetsredovisning

19 april 2023

Årsstämma 2023