Kalender

15 februari 2024

Bokslutskommuniké för perioden januari – december 2023

21 mars 2024

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

16 april 2024

Årsstämma 2024 hålls i Sigtuna.

16 maj 2024

Delårsrapport för perioden januari – mars 2024

18 juli 2024

Delårsrapport för perioden januari – juni 2024

14 november 2024

Delårsrapport för perioden januari – september 2024

13 februari 2025

Bokslutskommuniké 2024