Kalender

18 november 2021

Delårsrapport för perioden januari – september 2021

16 februari 2022

Bokslutskommuniké 2021

31 mars

Års- och hållbarhetsredovisning

21 april 2022

Årsstämma 2022

17 maj 2022

Delårsrapport för perioden januari – mars 2022

14 juli 2022

Delårsrapport för perioden januari – juni 2022