Kalender

10 november 2022

Delårsrapport för perioden januari – september 2022

15 februari 2023

Bokslutskommuniké 2022

30 mars 2023

Års- och hållbarhetsredovisning

19 april 2023

Årsstämma 2023

17 maj 2023

Delårsrapport för perioden januari – mars 2023

18 juli 2023

Delårsrapport för perioden januari – juni 2023

15 nov 2023

Delårsrapport för perioden januari – september 2023