Kalender

16 maj 2024

Delårsrapport för perioden januari – mars 2024

18 juli 2024

Delårsrapport för perioden januari – juni 2024

14 november 2024

Delårsrapport för perioden januari – september 2024

13 februari 2025

Bokslutskommuniké 2024