Arlandastad Group investerar 54 Msek i framtidens hållbara energisystem

PUBLICERAT 19 juni 2024

För att möta klimatutmaningarna behöver en omställning i energisystemet ske. Arlandastad Group ser förnybara energikällor och energilagring som två viktiga komponenter i framtidens hållbara energisystem. I ett första steg investerar bolaget 54 Msek i solceller och batterier för produktion, lagring och frekvenshandel med start under kvartal 3, 2024. Bolaget kan genom frekvenshandel avlasta energisystemet för området.

Thomas Cassel Affrsutvecklare och Anna Stenstrmer HR och hllbarhetschef Arlandastad Group
Bild: Två av de drivande parterna i energiprojektet, Thomas Cassel Affärsutvecklare och Anna Stenströmer HR- och hållbarhetschef Arlandastad Group.

Med två av Sveriges största utvecklingsprojekt i portföljen har Arlandastad Group en unik position att bygga en energiinfrastruktur som säkrar energiförsörjningen för både befintligt som kommande fastighetsinnehav.

– En snabb omställning av energisystemet är helt avgörande för en hållbar utveckling. Som utmanare tar vi egna vägar för att hitta lösningar där vi baserat på ambitioner inom hållbarhetsområdet minskar vår klimatpåverkan samtidigt som vi i stort bidrar till utvecklingen av ett hållbart energisystem, säger Anna Stenströmer HR- och hållbarhetschef, Arlandastad Group. Vinsterna är många, fortsätter Anna. Resultatet kan därför mätas i olika valutor, kronor och mängden koldioxid (CO2) men även kund- och medarbetarnöjdhet finns med i vinstbegreppen.  

Den stora sammanhängande marken som bolaget äger och utvecklar ger unika fördelar att över tid bygga upp en elnätsamverkan för fastighetsinnehavet.

– I ett nästa steg ser vi möjlighet att skapa ett sammanhängande nätverk för bolagets totala fastighetsportfölj. Inte bara för försörjning av separata fastigheter men också för elnätsamverkan mellan fastigheterna. Kan vi dessutom över tid erbjuda våra hyresgäster och samarbetspartners energilösningar ser vi det som ett välkommet bidrag till omställningen och en lönsam service för oss och våra kunder, säger Thomas Cassel Affärsutvecklare, Arlandastad Group.

Möjligheter till elnätsamverkan
Först ut testas två fastigheter med en kombination av solceller och energilagring. Att komplettera de förnybara energikällorna med energilagring gör att bolaget kan fördela om energin över dygnet och överskott från solelproduktionen kan nyttjas när solen gått ner. Batterierna bidrar även till att skapa en effektreserv. Kombinationen av förnybara energikällor och energilagring skapar möjligheter för fler fastigheter i området att i ett nästa steg kopplas samman och bilda en egen elnätsamverkan.

Mötes- och evenemangsarenan Scandinavian XPO som hyr lokaler i en av fastigheterna blir först ut med att testa energilösningen.

– Våra kunder efterfrågar hållbara och säkra event. Möjligheten med att leverera egenproducerad el till evenemangen ser vi som en stor fördel för oss och våra kunder, både vad gäller lönsamhet och resiliens, säger Anna Bauer vd, Scandinavian XPO.

Läs mer om utvecklingen på Arlandastad Groups webbsida: Energistrategi | Arlandastad Group

För ytterligare information, kontakta:

Anna Stenströmer, HR- och hållbarhetschef
Arlandastad Group
anna.stenstromer@arlandastad.se
070 230 55 91

Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group
dieter.sand@arlandastad.se
072 225 37 71

Pressfrågor:

Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group
sara.johansson@arlandastad.se
073 034 63 97

Thomas Cassel Affärsutvecklare och Anna Stenströmer HR- och hållbarhetschef Arlandastad Group
Thomas Cassel Affärsutvecklare och Anna Stenströmer HR- och hållbarhetschef Arlandastad Group
Flygbild över Arlandastad som ägs och utvecklas av fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Group