Nyheter & Pressmeddelanden

30 juni 2016

Miljöcertifierad storparkering ökar kundservicen på Stockholm Arlanda Airport

Nu blir det ännu enklare att resa till och från Stockholm Arlanda Airport.
1500 nya långtidsparkeringsplatser byggs i det nya Airport Cityområdet på Arlanda.

25 januari 2016

DRIVELAB FORTSÄTTER EXPANDERA!

NU BYGGS NY EVENTHALL VID ARLANDA - OCH TILL HÖSTEN ÖPPNAR ”DRIVELAB HOTEL”

Utvecklingen av DRIVELAB, vid Arlanda fortsätter att rulla på i oförändrad takt – marknadens efterfrågan är mycket stor. En ny eventhall om dryga 1 500 m2 är under uppförande och när denna är klar den 1:a maj kommer området att få helt andra möjligheter att inhysa stora konferensgrupper och större event.

04 maj 2015

Arlandastad Holding AB förstärker för utvecklingen i Airport City Stockholm

Som ett led i den pågående exploateringen av Airport City Stockholm, förstärker Arlandastad Holding AB sin organisation med Erik Nyberg.

På Arlandastad Holding kommer Erik att ha rollen som projektledare och bland annat arbeta med pågående projekt, som till exempel DRIVELAB Hotel, DRIVELAB Sales and Service och byggnationen av Grönlunds Yrkesutbildningars nya huvudkontor i DRIVELAB Center.

13 april 2015

Ytterligare ett huvudkontor flyttar till Airport City Stockholm!

Grönlunds Yrkesutbildningar har valt att flytta sitt huvudkontor, samt den stockholmsbaserade delen av deras utbildningsverksamhet till området DRIVELAB Center i Arlandastad. Hyresavtalet omfattar ca 3 000 m2 lokaler samt ett övningsområde i direkt anslutning till utbildningslokalerna. Det innebär att två av branschens utbildningsgiganter har valt att etablera sig och sina huvudkontor i DRIVELAB.

02 december 2014

Arlandastad Holding AB och Frame Invest AB utvecklar nytt hotell vid Arlanda

​Arlandastad Holding AB fortsätter att expandera på området kring Arlanda flygplats – Airport City Stockholm – genom att genom bygga ett hotell. Det kommer att ingå i det fordonskluster som blir allt mer framträdande på Arlanda..

20 november 2013

DriveLAB’s testbana, Test track 1, har certifierats enligt CEEQUAL

Test Track 1, DriveLAB Stockholms testbana, har certifierats enligt CEEQUAL och fått betyget ”Very Good”. Bakom Test Track 1 står fastighetsbolaget Arlandastad Holding AB som härmed visar att man har ett högt engagemang för en hållbar utveckling på sina anläggningar.

03 oktober 2013

Flytta Stockholmsmässan från Älvsjö till Arlanda!

Flytta Stockholmsmässan från Älvsjö till Arlanda! En internationell satsning kräver expansionsutrymme och effektiva kommunikationer. En etablering med en egen järnvägsstation i anslutning till Stockholm Arlanda Airport skapar dessa förutsättningar. Detta förslag presenterade Per Taube, styrelseordförande i Arlandastad Holding AB, vid Handelskammarens fullmäktigemöte onsdagen 2 oktober.

03 oktober 2013

Flytta Stockholmsmässan från Älvsjö till Arlanda!

Flytta Stockholmsmässan från Älvsjö till Arlanda! En internationell satsning kräver expansionsutrymme och effektiva kommunikationer. En etablering med en egen järnvägsstation i anslutning till Stockholm Arlanda Airport skapar dessa förutsättningar. Detta förslag presenterade Per Taube, styrelseordförande i Arlandastad Holding AB, vid Handelskammarens fullmäktigemöte onsdagen 2 oktober.

29 augusti 2013

DriveLAB Stockholm växer och satsar på utbildning, innovation och nära samarbeten för att främja svensk fordonsindustri

DriveLAB Stockholm tar ytterligare steg i riktningen att bli en unik och inspirerande arena för fordonsindustrin. Training Partner Nordic AB tecknar ett nytt 10-årigt avtal för utbildningslokaler och kontor på 5 600 m², en tredje testbana byggs inom kort och ett nytt hotell i anslutning till utbildningslokalerna planeras.

28 augusti 2013

DriveLAB Stockholm är den självklara platsen när sportbilens nationaldag firas

Den 31 augusti firas sportbilens nationaldag på DriveLABs bana Test Track 2.