Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad

PUBLICERAT 21 mars 2024

Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, arlandastadgroup.se (https://www.arlandastadgroup.se).

rs och hllbarhetsredovisning 2023

För en mer specifik översyn av 2023, se pressmeddelande för Bokslutskommuniké 2023 som publicerades 15 februari 2024. 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Moren, CFO
Arlandastad Group
070 300 63 38
Henrik.moren@arlandastad.se

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar vi hållbara och attraktiva destinationer – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.
 

Dokument

Års- och hållbarhetsredovisning 2023