Stockholm Skavsta Flygplats AB säljer mark till Connect Skavsta Property AB

PUBLICERAT 09 april 2024

Arlandastad Group, genom dotterbolaget Stockholm Skavsta Flygplats AB, avyttrar cirka 7 300 kvm mark i Skavsta för 17 Msek till Connect Skavsta property AB.

Hotell Aiden Skavsta

Stockholm Skavsta Flygplats AB har fram till idag stått som ägare av marken där Connect Skavsta Propertys hotell Aiden är beläget. Hotellet har sedan 2007 långtidsarrenderat marken.

–  Idag står hotellet på ofri grund, genom att själva äga marken får vi till en bättre lösning, där vi kan fokusera på hotellets långsiktiga utveckling i Skavsta. I takt med att Stockholm Skavsta Airport utvecklas och arbeten med Ostlänken fortgår ökar efterfrågan av övernattning. Idag har hotellet 145 hotellrum. Ytterligare 75 hotellrum kan inredas alternativt anpassas till kontor för att möta en ökad efterfrågan på kort tid, säger Thomas Söderlund, Connect Skavsta Property.

Köpeskillingen 17 Msek ger ett markvärde om 2 329 kronor per kvm, vilket vida överstiger den externa värderingen av marken. Arlandastad Group har sedan tillträde i Skavsta arbetat fram en långsiktig plan för områdets utveckling. Bolaget har fokuserat på bland annat förebyggande arbeten inför Ostlänken, detaljplanearbeten och påbörjat renoveringar av befintliga fastigheter i området.

 –  Det är glädjande att våra kort- och långsiktiga arbeten i Skavsta redan har gett en god effekt. Med ett lågt ingångsvärde av marken och en försäljning som mer än väl överstiger den externa värderingen har vi gjort en bra affär som ligger i linje med hur vi förädlar vår mark samtidigt som våra övriga mark- och byggrättsvärden påverkas positivt. Samarbetet med Connect kommer att fortsätta i samma goda anda, precis som tidigare, för en fortsatt utveckling av Skavsta, säger Dieter Sand vd för Arlandastad Group som äger Stockholm Skavsta Flygplats AB.

Om Stockholm Skavsta Flygplats AB

Bolaget innehåller Stockholm Skavsta Airport och fastighetsutvecklingen Explore Skavsta. Mer om Stockholm Skavsta Airport finns på www.skavsta.se. Mer om Explore Skavsta på www.exploreskavsta.se.

För ytterligare information, kontakta:

Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group

dieter.sand@arlandastad.se
072 225 37 71

Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group
sara.johansson@arlandastad.se
073 034 63 97

Om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar vi hållbara och attraktiva destinationer – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Hotell Aiden Skavsta
Hotell Aiden Skavsta
Hotell Aiden Skavsta
Flygbild över Skavsta