Arlandastad Group utser Anna Stenströmer till HR- & hållbarhetschef

PUBLICERAT 29 januari 2024

Anna Stenströmer, nuvarande Hållbarhetsansvarig på Arlandastad Group, går in i rollen som HR- och hållbarhetschef för bolaget med start 1 februari 2024. Anna kommer även ingå i bolagets koncernledning.

HR och hllbarhetschef Arlandastad Group
Bild: Anna Stenströmer, Arlandastad Groups nya HR- och hållbarhetschef

Arlandastad Group har tagit ett strategiskt beslut att kombinera rollerna för hållbarhet och HR som ett led i att ytterligare stärka koncernen. Arlandastad Group ser det som ett naturligt steg att integrera de två ansvarsområdena då de i många avseenden stöder och stärker varandra. Hållbarhet innefattar inte bara miljöaspekter utan även sociala och arbetsrelaterade dimensioner. Bolaget ser även att en enhetlig ledningsstruktur för hållbarhet och HR kan maximera effekterna av bolagets hållbarhetsinsatser genom att integrera dem djupare i företagskulturen och personalstrategin.

– Anna har på kort tid etablerat sig som en nyckelperson i vår organisation och har snabbt blivit en kraft för förändring. Hennes engagemang för hållbarhet, kopplat med hennes förmåga att leda och inspirera, har gjort betydande avtryck i vår verksamhet. Att utse Anna till HR- och hållbarhetschef och inkludera henne i koncernledningen är ett naturligt steg i vår strävan att bidra till omställningen och skapa en hållbar framtid, både för företaget och samhället i stort, säger Dieter Sand, vd för Arlandastad Group.

– Att arbeta med hållbar utveckling har alltid varit mitt passionerade fokus. HR-frågor så som personalinitiativ går hand i hand med hållbarhet och kan skapa meningsfulla förändringar. Som HR- och hållbarhetschef ser jag fram emot att förena dessa två viktiga områden, skapa en arbetsmiljö där människor inte bara trivs och växer utan också aktivt bidrar till strävan mot en hållbar och ansvarsfull framtid, säger Anna Stenströmer, blivande HR- och hållbarhetschef, Arlandastad Group.

Anna har tidigare erfarenheter som bland annat Head of EHS and Sustainability på Siemens AB och har mångårig erfarenhet av både strategiskt och operativt hållbarhetsarbete. Hon har utöver sina hållbarhetsroller på Siemens även arbetat ett antal år med att lägga grunden för OKQ8s hållbarhetsarbete. Under det senaste året som Hållbarhetsansvarig på Arlandastad Group har Anna redan drivit igenom ett flertal positiva förändringar inom hållbarhetsområdet genom exempelvis:

  • Utvecklingen av det koncernövergripande hållbarhetsramverket "FRAMTIDEN" med tydliga mål och nyckelaktiviteter.
  • Arrangemanget av ett framgångsrikt hållbarhetsevent där över 150 deltagare från näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället samlades för att diskutera och delta i workshops om hållbar utveckling.
  • Förstudie för införandet av nya tjänster med självkörande elbussar för att främja grön mobilitet.
  • Påbörjad koncernövergripande energistrategi mot klimatneutralitet till 2030 och förbättrad uppföljning av klimatdata.

Presskontakt:
Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group
press@arlandastad.se
073 034 63 97

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag som äger och förfogar över två av Sveriges största utvecklingsprojekt. Bolaget har ett fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar vi hållbara och attraktiva destinationer för verksamheter – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se,
telefon: +46 (0)8 562 250 00.

 

HR- och hållbarhetschef Arlandastad Group