Initiativ som gör plats för framtiden

Arlandastad Group vill vara en ansvarfull fastighetsutvecklare och bidra till de samhällen där vi verkar. Vi fokuserar på initiativ som är relevanta och kopplade till vår värdegrund och vårt syfte som bolag, vi gör plats för framtiden. Initiativen stöder utsatta barn, det lokala samhället och sociala initiativ för att skapa långsiktig positiv påverkan för samhället.

Vår övergripande ambition är att utveckla attraktiva destinationer för verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling. Vi tror på att samverka över gränser och aktivt bidra till kunskapsutbyte för att driva utvecklingen i ett långsiktigt perspektiv. Vår ambition är att accelerera den hållbara utvecklingsresan i våra områden, gärna genom lokala initiativ. 

Vi stöttar

Samarbeta med oss

Har du frågor om ett partnerskap med Arlandastad Group? En gång per år, med start i januari, genomförs en formell ansökningsprocess för sponsringsförfrågningar. Extra välkommen att kontakta oss här.

Arlandastads nya huvudgata Halmvägen med väl tilltagna gång- och cykelbanor

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet är en central del i att framtidssäkra Arlandastad Group. Det ger oss möjlighet att fortsätta generera värde för alla som verkar och vistas i våra områden.

Vi gör plats för framtiden

Fastighetsutveckling pågår med kollegor i varselkläder.

Om oss

Vi äger och förfogar över två av Sveriges största utvecklingsprojekt. 

Mer om bolaget och vår värdegrund