Våra utvecklingsprojekt

Arlandastad Group äger och driver två av Sveriges största utvecklingsprojekt eller destinationer som vi också kallar dem​. Vi ser helheten i en plats och förverkligar potentialen genom att förvärva råmark till långsiktig fastighetsförvaltning.

Explore Arlandastad

Arlandastad Group äger Explore Arlandastad - ett 290 hektar stort expansivt, unikt och flygplatsnära markområde - en destination för människor och företag att samarbeta och utvecklas. Vi utvecklar, etablerar och lanserar projekt och operativa verksamheter som ex Scandinavian XPO, Drivelab Stockholm, Nybygget och nu även F60 Företagspark. Var och en av dessa operativa bolag rymmer i sin tur fler aktörer utöver våra egna varumärken. Dessa aktörer är hyresgäster och starka samarbetspartners som alla bidrar till den synergieffekt vi brinner för. Här finns utrymme att tänka stort! 

Explore Skavsta

2022 förvärvade Arlandastad Group ett 484 hektar stort område i Nyköping som bland annat innefattar Stockholm Skavsta Airport.

Här finns stora möjligheter för företag som vill etablera sig i ett kommunikationsnav med stora pågående satsningar. 2031 planeras en station för den nya dubbelspåriga järnvägen Ostlänken stå klar. Tillsammans med Nyköpings kommun utvecklar vi området Explore Skavsta för att skapa bättre infrastruktur och fler affärsmöjligheter redan innan Ostlänken är på plats.

Samarbeten med kommun

Vi jobbar i nära samarbete med samhälle, stat och kommun för att säkerställa infrastrukturlösningar, samhällssatsningar och effektiva beslutsvägar. I Explore Arlandastad gör vi det bland annat genom Arlandastad Groups delägarskap i Airport City Stockholm – ett samarbete med Swedavia och Sigtuna kommun. Vårt gemensamma mål är att verka för en stad som med sitt exceptionella läge ger möjligheter för människor och företag att växa.

I Explore Skavsta samäger vi den exploaterbara marken och flygplatsen på området tillsammans med Nyköpings kommun. Ett nära samarbete borgar för en stark och hållbar framtid för Skavsta. Nyköpings kommun har arbetat i fem år med planprogram för området, som är en del av kommunens utpekade utvecklingsområde, det visar att kommunen och vi har en stark framtidstro för området i sin helhet.

Platsvarumärke

Explore är vårt platsvarumärke, som kombineras med det geografiska namnet för platsen. Det håller ihop, men också isär våra stora utvecklingsprojekt.

Båda våra platsvarumärken och utvecklingsprojekt angränsar till flygplatser. Det är inget krav för våra framtida markprojekt, men det ger Explore Arlandastad och Explore Skavsta ett starkt värde för utvecklingspotential. Nya projekt kan skapas i alla områden där vi ser potential och områden där vår expertis kommer väl till pass.

Operativa verksamheter

Arlandastad Groups operativa verksamheter är rörelsedrivande verksamheter inom utbildnings-, mötes- och eventverksamhet samt flygplatsdrift. I dagsläget är de operativa verksamheterna Scandinavian XPO AB, Training Partner Nordic AB och Stockholm Skavsta Flygplats AB. De skapar ett mervärde för koncernens fastighetsbestånd och håller igång flödena i närmiljön.

Här hittar du mer information om våra operativa verksamheter