Våra utvecklingsprojekt

Arlandastad Group äger och driver två av Sveriges största utvecklingsprojekt eller destinationer som vi också kallar dem​. 

För att skapa värde utvecklar vi destinationer där verksamheter har stora möjligheter att växa. Vi kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning av färdiga fastigheter. I de fall vi ser att vi kan tillföra värden driver vi också operativa verksamheter. Vi jobbar i nära samarbete med samhälle, stat och kommun för att säkerställa infrastrukturlösningar, samhällssatsningar och effektiva  beslutsvägar.

Explore Arlandastad

Arlandastad Group äger Explore Arlandastad - ett 290 hektar stort markområde med ett strategiskt läge nära Stockholm Arlanda Airport, E4:an och mellan Stockholm och Uppsala - en destination för människor och företag att samarbeta och utvecklas. I nära samarbete med partners utvecklar vi platsen med en långsiktig horisont. Redan idag finns många starka verksamheter etablerade och fler på väg in. 

Explore Skavsta

2022 förvärvade Arlandastad Group Explore Skavsta. Ett 484 hektar stort markområde i Nyköping med ett strategiskt läge nära Stockholm, E4:an, Oxelösunds djuphamn och Stockholm Skavsta Airport. Arlandastad Group samäger den exploaterbara marken och Stockholm Skavsta Airport med Nyköpings kommun. Bolaget äger 90,1 procent och Nyköpings kommun 9,9 procent.    

Här finns stora möjligheter för företag som vill etablera sig i ett kommunikationsnav med stora pågående satsningar. 2035 planeras en station för den nya dubbelspåriga järnvägen Ostlänken stå klar. 

Tillsammans med Nyköpings kommun utvecklar vi Explore Skavsta för att skapa bättre infrastruktur och fler affärsmöjligheter redan innan Ostlänken är på plats. Redan idag finns många starka verksamheter etablerade och fler på väg in.

Samarbeten med kommun

Vi jobbar i nära samarbete med samhälle, stat och kommun för att säkerställa infrastrukturlösningar, samhällssatsningar och effektiva beslutsvägar. I Explore Arlandastad gör vi det bland annat genom Arlandastad Groups delägarskap i Airport City Stockholm – ett samarbete med Swedavia och Sigtuna kommun. Vårt gemensamma mål är att verka för en stad som med sitt exceptionella läge ger möjligheter för människor och företag att växa.

I Explore Skavsta samäger vi den exploaterbara marken och flygplatsen på området tillsammans med Nyköpings kommun. Ett nära samarbete borgar för en stark och hållbar framtid för Skavsta. Nyköpings kommun har arbetat i fem år med planprogram för området, som är en del av kommunens utpekade utvecklingsområde, det visar att kommunen och vi har en stark framtidstro för området i sin helhet.

Platsvarumärken

Explore är vårt platsvarumärke, som kombineras med det geografiska namnet för platsen. Det håller ihop, men också isär våra stora utvecklingsprojekt.

Båda våra platsvarumärken och utvecklingsprojekt angränsar till flygplatser. Det är inget krav för våra framtida markprojekt, men det ger Explore Arlandastad och Explore Skavsta ett starkt värde för utvecklingspotential. Nya projekt kan skapas i alla områden där vi ser potential och områden där vår expertis kommer väl till pass.