Våra utvecklingsprojekt

Arlandastad Groupäger och driver två av Sveriges största utvecklingsprojekt eller destinationer som vi också kallar dem​. Vi ser helheten i en plats och förverkligar potentialen med att förvärva råmark till långsiktig fastighetsförvaltning.

Våra destinationer

Explore Arlandastad

Arlandastad Group äger Explore Arlandastad - ett 290 hektar stort expansivt, unikt och flygplatsnära markområde - en destination för människor och företag att samarbeta och utvecklas. Vi utvecklar, etablerar och lanserar projekt och operativa verksamheter som ex Scandinavian XPO, Drivelab Stockholm, Nybygget och nu även F60 Företagspark. Var och en av dessa rymmer i sin tur fler aktörer. Dessa aktörer är hyresgäster och starka samarbetspartners som alla bidrar till den synergieffekt vi brinner för.

Arlandastad Group AB är dessutom en del av Airport City Stockholm – ett samarbete med Swedavia och Sigtuna kommun. Vårt gemensamma mål är att verka för en stad som med sitt exceptionella läge ger möjligheter för människor och företag att växa.

Explore Skavsta

2022 förvärvade Arlandastad Group ett 484 hektar stort område i Nyköping som bland annat innefattar Stockholm Skavsta Airport.

Här finns stora möjligheter för företag som vill etablera sig i ett kommunikationsnav med stora pågående satsningar. 2031 planeras en station för den nya dubbelspåriga järnvägen Ostlänken stå klar. Tillsammans med Nyköpings kommun utvecklar vi området Explore Skavsta för att skapa bättre infrastruktur och fler affärsmöjligheter redan innan Ostlänken är på plats.

Platsvarumärke

Explore är vårt platsvarumärke, som kombineras med det geografiska namnet för platsen. Det håller ihop, men också isär våra stora utvecklingsprojekt.

Båda våra platsvarumärken och markprojekt angränsar till flygplatser. Det är inget krav för våra framtida markprojekt, men det ger Explore Arlandastad och Explore Skavsta ett starkt värde för utvecklingspotential. Nya Explore-projekt kan skapas i alla områden där vi ser potential och områden där vår expertis kommer väl till pass.

Operativa verksamheter

Arlandastad Groups operativa verksamheter är rörelsedrivande verksamheter inom utbildnings-, mötes- och eventverksamhet samt flygplatsdrift. De skapar ett mervärde för koncernens fastighetsbestånd och håller igång flödena i närmiljön. 

Vi utvecklar attraktiva destinationer​

För att skapa värde utvecklar vi destinationer där verksamheter har stora möjligheter att växa. Vi kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning av färdiga fastigheter. I de fall vi ser att vi kan tillföra värden driver vi också operativa verksamheter. Vi jobbar i nära samarbete med samhälle, stat och kommun för att säkerställa infrastrukturlösningar, samhällssatsningar och effektiva  beslutsvägar.​

Vi skapar värde som genererar värde​

Då de områden vi förvärvar alltid är stora, sker utvecklingen etappvis. På så sätt ökar inte bara värdet där vi bygger, utan också samtidigt på alla de återstående byggrätter som ännu inte utvecklats. Vi skapar helt enkelt värde som växer och gynnar oss och våra ägare, långsiktigt och mångfalt. ​

Vi är entreprenörer i hjärtat​

Med en stark och visionär grundare och huvudägare, är djärva beslut en del av vår framgång - alltid förankrade i insikter, analys och kunskap. Genom att se möjligheter före alla andra har vi kunnat investera till förmånliga ingångsvärden, samtidigt som en stark kassa gett oss låg belåningsgrad.

Vi tummar aldrig på vår värdegrund:

  • Vi tar vårt ansvar gentemot ägare, kunder, partners och samhälle.
  • Vi håller vad vi lovar och tänker hållbart och långsiktigt. När vi fyller mark och fastigheter med liv, skapar vi inte bara värde som genererar värde.
  • Vi ger verksamheter förutsättningar att växa och bidrar till samhället i stort.
  • Vi gör plats för framtiden.

 

Scandinavian XPO en mötes- och evenemangsarena med ett brett utbud av boende och service - samt mat och dryck i världsklass!  

Drivelab Stockholm här erbjuder Training Partner, ett ledande utbildningsföretag inom fordonsbranschen, kompetensutveckling för tekniker såväl som ledare.

Nybygget en permanent husutställning i fler än 20 inredda visningshus och attefallshus med möjlighet att träffa representanter från Sveriges ledande husleverantörer. Här finns inspiration, tips och råd för dig som vill bygga ditt drömhus. 

F60 Företagspark erbjuder yta och möjligheter att utveckla din verksamhet - fyra minuter till Stockholm Arlanda Airport och i direkt anslutning till E4:an.

Vill du läsa mer om våra pågående projekt i Explore Arlandastad?