Vårt hållbarhetsarbete

Vi ser hållbarhetsarbetet som en central del i att framtidssäkra Arlandastad Group. Det ger oss möjlighet att fortsätta generera värde för alla som verkar och vistas i våra områden.

Vår övergripande ambition är att utveckla attraktiva destinationer för verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling. Det gör vi genom utmaningar och förbättringar tillsammans med partners och samhälle. Vi gör plats för framtiden.

Anna Stenströmer, hållbarhetsansvarig på Arlandastad Group:

Det är i samverkan med andra som vi kan fortsätta utvecklas, förändra på riktigt och skapa långsiktiga affärer.

Samverkan är nyckeln till framgång

Vi tror på att samverka över gränser och aktivt bidra till kunskapsutbyte för att driva utvecklingen i ett långsiktigt perspektiv. Vi är möjliggörare och lagspelare och vår ambition är att accelerera den hållbara utvecklingssresan i våra områden med lokala och innovativa samarbeten. 

Lämna din idé eller förslag på hur vi tillsammans kan jobba med hållbar utveckling inom våra områden. 

Arlandastad
Skavsta, Nyköping

Hållbarhetsramverk

Vi gör plats för FRAMTIDEN och arbetar med följande klimatmål. Framför allt fokuserar vi på Tillsammans och Nu.

  • Finansiering
  • Resurseffektivitet
  • Affärsetiskt
  • Människan
  • Tillsammans
  • Innovativt
  • Dekarbonisering
  • Ekosystemtjänster
  • Nu

Människan

Vi värnar om en god arbetsmiljö med ett öppet och välkomnande arbetsklimat, där våra medarbetare trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Det ska vara attraktivt och hälsosamt att verka och vistas på våra destinationer. Vi gör det genom att exempelvis samarbeta med hyresgäster som erbjuder möjlighet till träning, hälsovård och god mat. För att uppnå visionen är medarbetarna vår viktigaste tillgång och en nyckelfaktor i utvecklingen.

Tillsammans

Den bästa vägen för att uppnå resultat är genom samverkan med våra leverantörer och samarbetspartners. Genom dialog och gemensamt ansvarstagande kan vi förflytta branschen i hållbar riktning. En del av detta är våra gröna samarbetsavtal. I fastighetsutvecklingsarbetet är samverkan med samhälle, stat och kommun viktigt. Detta för att säkerställa infrastrukturlösningar, samhällssatsningar och effektiva beslutsvägar.

Dekarbonisering

Vi arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser genom hela värdekedjan. Våra mål är att nå en klimatneutral förvaltning i scope 1 och scope 2 och att utsläppen av växthusgaser vid byggnation och anläggning minst ska halveras till 2030. Läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning 2022.

Innovativt

Vi har gått med i ett spännande och världsunikt projekt med fullstora, självkörande elbussar med fullstora bussar. Autonoma bussar har länge övervägts som ett säkert, effektivt och hållbart alternativ för passagerartransporter. Därför vill parterna i den här förstudie undersöka hur man kan utnyttja automation, digitalisering och elektrifiering för att tillhandahålla nya mobilitetstjänster med stora autonoma bussar. 

Självkörande bussar

Självkörande bussar

Världsunikt projekt med fullstora, självkörande elbussar med fullstora bussar.

Läs mer om projektet här>

Anna Stenströmer i trappan

Med framtiden i fokus

Anna Stenströmer delar med sig av hur arbetet ser ut för företaget nu och framåt.

Läs intervju med Anna Stenströmer