Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för Arlandastad Group. Vi utgår från en affärsidé som är bärkraftig över tid. Vi integrerar hållbarhet i vår affärsmodell, våra policies och våra kontrollsystem. Vi jobbar utifrån hållbara värderingar i såväl vårt dagliga arbete med stadsutveckling, byggnation, fastighetsdrift och markarbeten som gentemot våra intressenter och samhället i stort. Med en ambition att ständigt göra bättre skapar vi långsiktigt hållbar fastighetsutveckling.  

Vår ambition är en nära kontakt och dialog med våra intressenter i frågor om hållbarhet. Ju bättre vi fångar upp alla förväntningar, desto bättre kan vi utforma aktiviteter och processer som tar oss i rätt riktning. Till grund för vårt arbete finns en väsentlighetsanalys med fokus på tre områden: 

Arlandastad Group verkar utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Vi har valt att fokusera på fyra områden. 

Arlandastad Groups fokuserade globala mål