Visselblåsning

Vår organisation strävar efter att uppnå transparens och att ha en hög affärsetisk nivå. Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt göra organisationen uppmärksam på misstankar om oegentligheter. Tjänsten är ett viktigt verktyg för att minska risker och för att upprätthålla förtroende för vår verksamhet genom att vi kan identifiera och åtgärda misstänka oegentligheter i ett tidigt skede. Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Rapportera anonymt och konfidentiellt via denna länk:
https://report.whistleb.com/Arlandastad

Våra riktlinjer för visselblåsartjänsten hittar du här: 
Riktlinjer för visselblåsartjänsten.pdf
 

Visselblåsarteamet består av/eller rapporter kan komma att hanteras av följande personer:

  • Anna Stenströmer, HR- och hållbarhetschef Arlandastad Group
  • Dieter Sand, CEO Arlandastad Group