Nyheter & Pressmeddelanden

01 juni 2023

REGULATORISKT

Arlandastad Group utser Henrik Morén till ny Chief Financial Officer

Arlandastad Group välkomnar Henrik Morén som ny CFO och medlem i koncernledningen. Henrik som varit Interim CFO i bolaget sedan 1 maj tillträder sin nya roll den 1 juni 2023.  

31 maj 2023

Arlandastad Group säkerställer grön finansiering

Arlandastad Group har beviljats ett grönt kreditiv av Danske Bank för byggnationen av det 10 000 kvm stora bageriet Bake My Day.

17 maj 2023

REGULATORISKT

Arlandastad Group Delårsrapport januari – mars 2023: Fokus på förädling och detaljplanearbete

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – mars 2023 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

19 april 2023

REGULATORISKT

Bolagsstämmokommuniké Arlandastad Group AB (publ)

Arlandastad Group AB (publ) höll den 19 april 2023 årsstämma på Chinateatern i Stockholm.

17 april 2023

Världsunikt projekt med fullstora självkörande elbussar

Arlandastad Group har tillsammans med RISE, Vy, Adastec och Applied Autonomy påbörjat ett unikt projekt med fullstora autonoma bussar i Explore Arlandastad. Målet är kommersiell trafik mellan Arlandastad och Stockholm Arlanda Airport, en av många sträckor inom Arlandaområdet som har efterfrågan på ökad tillgänglighet.

29 mars 2023

REGULATORISKT

Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2022 är publicerad

Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, arlandastadgroup.se (https://www.arlandastadgroup.se).

27 mars 2023

Fokus på Skavsta i stadsbyggnadstävling för unga

Europan är en internationell stadsbyggnads- och arkitekturtävling för professionella team under 40 år. I årets tävlingsomgång deltar Nyköpings kommun tillsammans med Explore Skavsta och Region Sörmland. 

20 mars 2023

Kallelse till årsstämma 2023 i Arlandastad Group AB (publ)

Arlandastad Group AB (publ), org.nr. 556694-0978, ("Bolaget"), håller årsstämma den 19 april 2023 kl.10.00 på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar klockan 9.30.

16 februari 2023

REGULATORISKT

Arlandastad Groups CFO lämnar bolaget

Johanna Klingvall har meddelat att hon beslutat att lämna sin roll som CFO på Arlandastad Group.

15 februari 2023

REGULATORISKT

Arlandastad Groups Bokslutskommuniké januari – december 2022: Vi utvecklar och förädlar vår portfölj

Arlandastad Groups Bokslutskommuniké för januari – december 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.