Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2021 är publicerad

PUBLICERAT 31 mars 2022

Arlandastad Groups årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, arlandastadgroup.se (https://www.arlandastadgroup.se).

Arsredovisning cover 2021

För en mer specifik översyn av 2021, se pressmeddelande för Bokslutskommuniké 2021 som publicerades 16 februari 2022. 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Johanna Klingvall, CFO
Arlandastad Group
Tel: 070 281 24 99
Mejl: johanna.klingvall@arlandastad.se

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.
 

Dokument

Arsredovisning cover 2021