Arlandastad Groups Bokslutskommuniké 2021: Grunden är lagd för expansion

PUBLICERAT 16 februari 2022

Arlandastad Group AB (Publ): Bokslutskommuniké 2021 i korthet.
 

Flygbild ver Explore Arlandastad med nyfrvrvet av Arlandastad Golf i bakgrunden

Årets fjärde kvartal bjöd på vår hittills enskilt största markaffär där vi säkrade ytterligare 1,4 miljoner kvadratmeter mark i anslutning till Explore Arlandastad. Scandinavian XPO agerade också värdarena för ett lyckat OSSE-möte med ministrar från 57 länder. 2021 blev en milstolpe för Arlandastad Group med många positiva händelser: En lyckad notering, första etappen av miljardprojektet Scandinavian XPO färdigställdes, nya hyresgäster och nya möjligheter för bolaget. Vi går nu in i en fas med högre tempo i både befintliga och nya projekt. Vi ökade intäkterna med 68 procent till 199 Mkr och resultatet uppgick till 176 Mkr. Marknadsvärdet på vår fastighetsportfölj uppgick per den sista december till 6 166 Mkr (5 690), en ökning med 8 procent under 2021, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Januari till december 2021
•    Intäkterna ökade med 68 procent och uppgick till 199,3 Mkr (118,5).
•    Det årliga underliggande hyresvärdet uppgick till 145 Mkr (133), vilket motsvarar en ökning om 9 procent.
•    Resultat före värdeförändringar uppgick till -40,8 Mkr (-31,2).
•    Periodens orealiserade värdeförändring uppgick till 281,0 Mkr (681,8).
•    Resultatet före och efter skatt uppgick till 240,2 Mkr (650,6).
•    Periodens resultat uppgick till 176,4 Mkr (496,1), motsvarande 3,0 kronor (8,7) per aktie före utspädning.
•    Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 6,2 miljarder kronor (5,7).
•    Belåningen på fastigheterna uppgick till 1,6 miljarder kronor (1,6), motsvarande en belåningsgrad om 25 procent (27).
•    Substansvärdet per aktie (NAV) ökade till 81 kr (69).
•    Avkastningen på eget kapital uppgick till 5 procent den senaste 12 månadersperioden (20).
•    Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Presentation bokslutskommuniké 2021
Idag, den 16 februari klockan 10:00 håller Arlandastad Group en audiocast på svenska.
Bolaget representeras av CEO Dieter Sand och CFO Johanna Klingvall, som presenterar
delårsrapporten samt svarar på frågor. 

För att lyssna in på audiocasten eller ytterligare information:
https://tv.streamfabriken.com/arlandastad-group-q4-2021
Presentationsmaterialet (bild och ljud) kommer även att finnas tillgänglig i efterhand:
https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer

Bokslutskommuniké på engelska
En engelsk version av bokslutskommunikén 2021 publiceras den 18 februari 2022:
https://arlandastadgroup.se/en/investors/financial-reports-presentations

Fakta
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johanna Klingvall, CFO
Arlandastad Group AB
Johanna.klingvall@arlandastad.se
070 281 24 99

Denna information är sådan information som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.
 

Dokument

Flygbild över Explore Arlandastad med nyförvärvet av Arlandastad Golf i bakgrunden