Arlandastad Group Delårsrapport januari – juni 2023: Ökad aktivitet och nya avtal i en fortsatt osäker marknad

PUBLICERAT 18 juli 2023

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – juni 2023 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se. 

Dieter Sand

– Marknaden präglades av fortsatt osäkerhet och högre räntenivåer under perioden. Våra intäkter ökade medan resultatet påverkades av högre finansiella kostnader. Åtgärder för att förbättra lönsamheten börjar ge effekt och är högt prioriterade. En positiv signal är att vi ser ökad affärsaktivitet både i Arlandastad och Skavsta, och vårt fokus på att fylla vakanser har gett resultat i form av ett antal nya och omförhandlade avtal, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Januari till juni 2023 i korthet

  • Intäkterna uppgick till 210,3 Mkr (131,1).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till -49,0 Mkr (317,8).
  • Resultatet före skatt uppgick till -7,1 Mkr (668,5).
  • Periodens resultat uppgick till -25,2 Mkr (680,9), motsvarande -0,4 kronor per aktie (10,8) före och efter utspädning.
  • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 6,62 Mdkr (6,75).
  • Belåningen på fastigheterna uppgick till 1,65 Mdkr (1,56) motsvarande en belåningsgrad om 25 procent (23).
  • Substansvärdet per aktie (NAV) uppgick till 88 kr (94).

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 18 juli klockan 10:00 håller Arlandastad Group en audiocast på svenska.
Bolaget representeras av CEO Dieter Sand och CFO Henrik Morén, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. 

Välkommen att lyssna in på presentationen 
Presentationsmaterialet (bild och ljud) kommer även att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets webbplats:
https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer

Delårsrapport på engelska
En engelsk version av delårsrapporten januari – juni 2023 kommer att publiceras på bolagets webbplats i augusti: https://arlandastadgroup.se/en/investors/financial-reports-presentations

Fakta
Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag. Genom vår förmåga att se och ta tillvara 
potentialen i stora strategiskt placerade områden skapar vi värde för investerare och samhället i stort. Arlandastad Group kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning samt driver operativa verksamheter i de fall det tillför värden till fastighetsaffären. 
Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Dieter Sand, CEO, Arlandastad Group AB, dieter.sand@arlandastad.se
Henrik Morén, CFO, Arlandastad Group, henrik.moren@arlandastad.se

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ),
e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.
 

Dokument

Dieter Sand