Valberedning för Arlandastad Group AB utsedd

PUBLICERAT 12 september 2023

Arlandastad Group har sammankallat sin valberedning inför årsstämman den 16 april 2024.

I enlighet med beslut på Arlandastad Groups årsstämma den 21 april 2023, ska bolagets valberedning bestå av en representant för vardera av bolagets två största ägare per 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare.

Valberedningen består av:

  • Erik Lautmann, Styviken A/S (valberedningens ordförande)
  • Leif West, Gelba
  • Leiv Synnes, SBB

Styrelsens ordförande Peter Wågström är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvoden eller stämmoordförande kan göra det med e-post till erik.lautmann@radela.se senast den 1 februari 2024.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till ordinarie bolagsstämma 2024 samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group

sara.johansson@arlandastad.se

073 034 63 97

Om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar vi hållbara och attraktiva destinationer – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se,
telefon: +46 (0)8 562 250 00.