Stor dag för Stockholm Skavsta Flygplats – ägaren Arlandastad Group och styrelseordförande Kjell-Åke Westin har officiellt tillträtt

PUBLICERAT 18 maj 2022

Som Arlandastad Group tidigare har meddelat, i pressmeddelandet den 22 mars, har företaget förvärvat 90,1 procent av Stockholm Skavsta Flygplats i partnerskap med Nyköpings kommun. Nu har parterna tillträtt tillsammans med erfarna Kjell-Åke Westin som styrelseordförande. 

Stockholm Skavsta Flygplats

– Jag med kollegor har längtat efter den här dagen! Efter att ha arbetat med den här affären i ett år ser vi fram emot att sätta i gång med arbetet för området. Intresset har varit väldigt stort, och vi har dialog med ett 15-tal olika seriösa företag och organisationer med förfrågningar om att etablera sig i området, berättar Dieter Sand, vd för Arlandastad Group. 

Första etappen omfattar en utökad projektportfölj för Arlandastad Group om mellan 5–10 miljarder kronor. Det är ett betydande tillskott till fastighetsbolagets befintliga projektportfölj som innan förvärvet uppgick till cirka 40 miljarder kronor. 

– Läget för Skavsta är verkligen unikt. Området har närheten till Stockholm, E4:an, Östersjöns djupaste hamn i Oxelösund, den planerade järnvägen Ostlänken och inte minst en flygplats med utländska destinationer. Det här är en bra plats för många internationella och nationella aktörer i olika branscher något som vi också märker hos våra intressenter, förklarar Dieter Sand.  

Detaljplanering i gång

Nyköpings kommun, som fortsatt äger 9,9 % av Stockholm Skavsta Flygplats, arbetar med nya detaljplaner för områdets första etapp som omfattar cirka 600 000 kvadratmeter mark av de totalt 4,84 miljoner kvadratmetrarna mark. Samtidigt kliver parterna in i en ny fas i samband med tillträdet gällande dialogerna med intressenterna. 

–  Tillsammans med Nyköpings kommun och Kjell-Åke Westin som styrelseordförande för Stockholm Skavsta Flygplats har vi säkrat gedigen erfarenhet som vi önskade för att utveckla området och flygplatsen. Vi har en samsyn i vår vision för området och det kommer vara gynnsamt såväl för kommunen, invånarna och samhället i stort, förklarar Dieter Sand, vd på Arlandastad Group.  

Tidigare Flygplatsdirektör för Stockholm Arlanda Flygplats ombord

Den 17 maj tillträdde Kjell-Åke Westin som styrelseordförande för Stockholm Skavsta Flygplats. Med 40 års   erfarenhet av olika roller inom flygbranschen tillsammans med hans vilja att ta sig an nya utmaningar var det en passande kombination för positionen. Tidigare har han varit Flygplatsdirektör för Bromma Flygplats och senare även för Stockholm Arlanda Flygplats. 

– Det finns något riktigt intressant med en så stark synergi och vision som Arlandastad Group och Nyköpings kommun har för området och flygplatsen. Ett fastighetsbolag och flygplats i symbios. Att få vara en del av det kunde jag bara inte tacka nej till, berättar Kjell-Åke Westin nyss tillträdd styrelseordförande för Stockholm Skavsta Flygplats. 

Om Arlandastad Group 

Arlandastad Group AB är ett fastighetsbolag som förvärvar och förädlar fastigheter för egen förvaltning. 17 maj 2022 uppgick fastighetsvärdet till 6,2 miljarder kronor och substansvärdet till 80 kronor per aktie. 

Innan förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats bedöms bolagets projektportfölj uppgå till 40 miljarder kronor, med en förväntad projektvinst om 12 miljarder kronor. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.  

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ),  
e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00. 

Pressbilder: 

https://arlandastadgroup.se/sv/nyheter/pressbilder

Dokument

Stockholm Skavsta Flygplats
Bild på styrelseordförande för Stockholm Skavsta Flygplats
Närbild på Stockholm Skavsta Flygplats nya styrelseordförande Kjell-Åke Westin
Dieter Sand CEO, Arlandastad Group AB
Stockholm Skavsta Flygplats - terminalen
Urban Granström Nyköpungs kommun och Dieter Sand VD Arlandastad Group
Urban Granström Nyköpungs kommun och Dieter Sand VD Arlandastad Group
Stockholm Skavsta Flygplats - landningsbana