Stockholm Skavsta Flygplats AB erhåller skadeersättning från Trafikverket om 385 MSEK på grund av arbetet med Ostlänken

PUBLICERAT 27 oktober 2023

Arlandastad Groups dotterbolag Stockholm Skavsta Flygplats AB och Trafikverket har ingått avtal för skadeersättning om 385 MSEK. Ersättningen är fastställd baserad på de skador i området som uppstår på grund av arbeten med att realisera Ostlänken och kommande stationsläget i Skavsta.

Flygbild ver Explore Skavsta inklusive flygplatsen

Den avtalade skadeersättningen är kopplad till åtgärder i det befintliga flygplatsområdet där vissa funktioner måste byggas om till helt nya, ändras eller flyttas. Syftet med avtalet är att arbeten med Ostlänken kan fortlöpa enligt plan. Arbeten kopplade till avtalet kommer ske under perioden 2023–2027. Ersättningen från Trafikverket till Stockholm Skavsta Flygplats AB betalas ut i omgångar med första utbetalning i december 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group
dieter.sand@arlandastad.se
+ 46 72 225 37 71

Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group
sara.johansson@arlandastad.se
+ 46 73 034 63 97


Om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar vi hållbara och attraktiva destinationer för verksamheter – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Dokument

Flygbild över Explore Skavsta inklusive flygplatsen