Fokus på Skavsta i stadsbyggnadstävling för unga

PUBLICERAT 27 mars 2023

Europan är en internationell stadsbyggnads- och arkitekturtävling för professionella team under 40 år. I årets tävlingsomgång deltar Nyköpings kommun tillsammans med Explore Skavsta och Region Sörmland. 

Europan Tvlingsomrdet i Skavsta Foto WSP fr Nykpings kommun
Det gula området i bilden visar området i Skavsta som är med i tävlingen.

I dag startar den sjuttonde omgången av Europan, en tävling för unga europeiska arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare. Det är 40 tävlingsområden runt om i Europa som deltar i tävlingen som hålls vartannat år. Sverige ställer upp med tävlingsområden i fem kommuner där Nyköping är ett av dem.

I Nyköping ska ett nytt område gestaltas runt Stockholm Skavsta Airport och det nya resecentrumet. Fler arbetsplatser, resande, service och rekreation ska sammanflätas för att stärka kreativitet och innovation. Nyköping kommun deltar tillsammans med Explore Skavsta och Region Sörmland.

Aktörerna ser stora vinster med att delta i arkitekturtävlingen. Att det tas ett helhetsgrepp kring området kommer vara ett stöd för den fortsatta långsiktiga planeringen samtidigt som materialet i sig kommer förtydliga områdets potential för framtida företagsetableringar.

– Med tävlingsbidragen får vi full utväxling i arbetet att hitta de innovativa lösningar som vi som kommun och våra partners tillsammans vill samlas kring och bygga mot. Med en välrenommerad och internationell tävlingsorganisation får den spridning, publicitet och uppmärksamhet kring områdets unika förutsättningar som vi önskar oss, säger Tobias Ossmark, arkitekturstrateg Nyköpings kommun.

I år är temat för tävlingen ”Living Cities – Reimagining architecture by caring for inhabited milieus”, som ska lyfta fram nya sätt att planera städer med bättre förutsättningar för samexistens mellan stad och natur. 

Tävlingsområdet i Skavsta är centralt och stationsnära med en boulevard som knyter ihop den kommande tågstationen med flygplatsen och de framtida utvecklingsområdena. Skavstas läge och den starka infrastrukturen innebär stora möjligheter. På sikt beräknas drygt 10 000 arbetstillfällen rymmas här.

– I ett nära samarbete med kommunen och regionen ser vi att platsen kommer få en stor vikt inte bara den närmsta tiden, utan på lång sikt. Därför känns det spännande att vi, som ett ungt bolag, kan lyfta unga arkitekter som har samma stora planer och visioner som vi. Att vi tillsammans bygger för framtiden. Här finns utrymme och mark att tänka stort! Och vi triggas av att bryta mönster och att inte gå i andras fotspår för att våga tänka nytt, säger Maria Karlsson, Chef för Fastighetsförädling i Explore Skavsta som ägs av Arlandastad Group.

Fakta Europan 17

Tävlingen Europan syftar till att låta tomtägare och unga framstående arkitekter komma i kontakt med varandra för att ge nya influenser och lösningar på konkreta frågeställningar, samt att bedriva en internationell diskussion om europeisk arkitektur och stadsutveckling. Tävlingen är öppen för alla under 40 år. Grundkravet är dock att varje team ska innehålla minst en fullt utbildad arkitekt. Du kan bilda ett team med olika kompetenser och med medlemmar från olika länder.

Tävlingen startar den 27 mars och pågår till den 30 juli. Vinnarna kommer att presenteras den 4 december. Övriga svenska kommuner som deltar är Piteå, Rimbo, Skellefteå och Växjö. Mer information om de svenska tävlingsområdena hittar du här: www.europan.se och mer info om Skavsta här https://youtu.be/JbCQ1YjV1DQ

För ytterligare information, kontakta:
Maria Karlsson, Chef Fastighetsförädling
Explore Skavsta
maria.karlsson@exploreskavsta.se     
073 426 88 42

Explore Skavsta är ett unikt område och ett långsiktigt utvecklingsprojekt med stor potential. Inte minst genom det exceptionellt goda läget med närheten till Stockholm, E4:an, Östersjöns djupaste hamn i Oxelösund, den planerade järnvägen Ostlänken och själva flygplatsen med världen inom räckhåll. Explore Skavsta består av 4,84 miljoner kvadratmeter möjligheter. Området ägs och förvaltas av Arlandastad Group och Nyköpings kommun. 

Europan, Tävlingsområdet i Skavsta. Foto WSP för Nyköpings kommun
Detaljerad karta över tävlingsområdet i Skavsta