Fastighetsbeståndet i Stockholm Skavsta Flygplats AB värderas till 626 MSEK av oberoende extern värdering

PUBLICERAT 23 maj 2022

Arlandastad Group AB (publ) ("Arlandastad Group" eller "Bolaget") tillträdde den 17 maj 2022 förvärvet av Stockholm Skavsta Flygplats AB och har med anledning därav lämnat i uppdrag åt ett oberoende externt värderingsinstitut att värdera fastighetsbeståndet. Fastighetsvärdet för beståndet i Stockholm Skavta Flygplats  bedöms av det oberoende externa värderingsinstitutet uppgå till 626 MSEK. Arlandastad Groups bedömning är att värderingen kommer få en positiv påverkan på koncernens resultat i andra kvartalet 2022.

För mer information om tillträdet till Stockholm Skavsta AB se även pressrelease publicerad den 18 maj 2022.

Om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00. Setterwalls biträdde Arlandastad i transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group AB
e-mail:
dieter.sand@arlandastad.se
Mobil: 072 225 37 71

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.