Arlandastad säljer 125 000 kvm mark för 522 MSEK

PUBLICERAT 22 februari 2022

Arlandastad säljer 125 000 kvm mark, motsvarande 6 procent av det totala markinnehavet, för 4 200 kronor/kvm vilket ger ett totalt underliggande fastighetsvärde om 522 MSEK. Köpare är Arlandastad F60 AB, ett JV-bolag som till hälften ägs av Arlandastad och hälften av Swiss Life Asset Managers (tidigare NRP) och Cavandium. Förvärvspriset om 4 200 kronor/kvm överstiger det bokförda värdet med cirka 125 MSEK.

Parterna kommer gemensamt att utveckla den nya stadsdelen i Arlandastad till en företagspark med namnet F60. Avtalet innehåller även en option för JV-bolaget att förvärva ytterligare 40 000 kvm mark från Arlandastad. Tillträde beräknas ske före utgången av andra kvartalet.

– Vi är glada över att inleda ett strategiskt samarbete med Swiss Life Asset Managers och Cavandium som kommer bidra till en ökad exploateringstakt av området. Affären bekräftar den potential som finns i våra byggrätter och de betydande förädlingsvärden som kommer att kunna realiseras över tid, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

– Det är en hög efterfrågan på den typ av lokaler som ska produceras i F60 och vi ser fram emot att påbörja förverkligandet av företagsparken tillsammans med Arlandastad Group. Det är glädjande att få ingå detta partnerskap och vara en del av den spännande utveckling som sker i detta strategiska och mycket expansiva område, säger Joakim Einarsson, Chef Fastighetsutveckling, Cavandium.

Om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. Mer om F60 Företagspark finns här.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00. Setterwalls biträdde Arlandastad i transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group AB
e-mail:
dieter.sand@arlandastad.se
Mobil: 072 225 37 71

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Dokument

Visionsbild F60 Företagspark flygvy
Visionsbild F60 Företagspark