Arlandastad Groups delårsrapport januari – september 2023: Ökade intäkter och fortsatt fokus på lönsamhet

PUBLICERAT 15 november 2023

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – september 2023 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

Våra intäkter ökade medan resultatet påverkades av ökade finansiella kostnader i perioden till följd av högre räntor. Trots det osäkra marknadsläget ökade antalet intresseförfrågningar och under kvartalet tecknade vi fler nya hyresavtal än tidigare kvartal i år. Kostnadsläget gör att vi vidtagit ytterligare åtgärder i form av organisatoriska förändringar i syfte att förbättra lönsamheten. Likviditeten stärks också framöver genom avtalet med Trafikverket om förebyggande skadeersättning på 385 Mkr kopplat till järnvägen Ostlänken. Ersättningen betalas ut i omgångar med start från fjärde kvartalet, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Januari till september 2023 i korthet

 • Intäkterna uppgick till 297,0 Mkr (208,7)
 • Resultat före värdeförändringar uppgick till -70,0 Mkr (288,9)
 • Periodens resultat uppgick till -147,6 Mkr (605,5), motsvarande -2,3 kronor per aktie (9,6) före och efter utspädning
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 6,51 Mdkr (6,66)
 • Belåningsgraden uppgick till 25 procent (25)
 • Substansvärdet per aktie (NAV) uppgick till 86 kr (92)

Händelser under perioden i korthet

 • 15-årigt hyresavtal med Bankomat om cirka 1 700 kvm och JV med BRA Bygg. Avyttringen till JV-bolaget om 3 300 kvm byggrätt är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 4 450 SEK/kvm byggrätt
 • Hyresavtal med sex nya kunder under tredje kvartalet
 • Quality Hotel™ Arlanda XPO utsågs till Sveriges främsta konferenshotell för andra året i rad

Händelser efter periodens utgång

 • Förebyggande skadeersättning om totalt 385 Mkr från Trafikverket kopplat till byggandet av Ostlänken
 • Utökad bankkredit om 50 Mkr från Sörmlands Sparbank
 • Norwegian lägger till Palma som ny destination från Stockholm Skavsta Airport med början i maj 2024
 • Stockholm Skavsta Airport genomför organisatoriska förändringar och effektiviserar arbetet i syfte att sänka kostnaderna. Åtgärderna innebär att ett trettiotal medarbetare varslas om uppsägning
 • NATO-Industry Forum hölls i Scandinavian XPO

Presentation av delårsrapporten

Idag, den 15 november klockan 10:00 håller Arlandastad Group en audiocast på svenska. Bolaget representeras av CEO Dieter Sand och CFO Henrik Morén, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Välkommen att lyssna in på presentationen https://ir.financialhearings.com/arlandastad-group-q3-report-2023

Presentationsmaterialet (bild och ljud) kommer även att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets webbplats: https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer

Delårsrapport på engelska

En engelsk version av delårsrapporten januari – september 2023 kommer att publiceras på bolagets webbplats under kommande vecka https://arlandastadgroup.se/en/investors/financial-reports-presentations

Om Arlandastad Group

Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag. Genom vår förmåga att se och ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden skapar vi värde för investerare och samhället i stort. Arlandastad Group kontrollerar hela kedjan från markförvärv till långsiktig förvaltning samt driver operativa verksamheter i de fall det tillför värden till fastighetsaffären.
Mer om Arlandastad Group finns på
www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Dieter Sand, CEO, Arlandastad Group AB, dieter.sand@arlandastad.se
Henrik Morén, CFO, Arlandastad Group, henrik.moren@arlandastad.se

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Dokument