Arlandastad Groups delårsrapport januari – mars 2022: Expansionen är ett faktum

PUBLICERAT 17 maj 2022

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – mars 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

Trots en turbulent omvärld med kriget i Ukraina och en ökad inflation och osäkerhet har året startat bra för Arlandastad Group. Intäkterna ökade med 26 procent jämfört med föregående år, ökningen kommer främst från hyresintäkter. Under årets första kvartal avtalade vi om tre stora affärer som har lagt grunden för en ökad utvecklingstakt i Explore Arlandastad samtidigt som vi förverkligade vårt mål att finnas på fler platser. Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 24 Mkr (18), drivet av nytecknade hyresavtal och ökad omsättningshyra. Totalt ökade intäkterna från 37 till 47 Mkr, en ökning med 26 procent, hänförligt till en normalisering av dotterbolaget Training Partners verksamhet samt att omsättningshyran påverkats positivt av att pandemirestriktionerna upphört. Belåningsgraden var 25 procent (27), säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Januari till mars 2022 i korthet

  • Intäkterna uppgick till 46,7 Mkr (37,1).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till -10,5 Mkr (-8,2).
  • Resultatet före skatt uppgick till -10,5 Mkr (-8,2).
  • Periodens resultat uppgick till -12,4 Mkr (-9,4), motsvarande -0,2 kronor/aktie (1,1) före och efter utspädning.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 6,2 miljarder kronor (5,8).
  • Belåningen på fastigheterna uppgick till 1,54 miljarder kronor (1,56), motsvarand en belåningsgrad om 25 procent (27).
  • Substansvärdet per aktie (NAV) ökade till 80 kr (69).

Presentation av delårsrapporten
Idag, den 17 maj klockan 14:00 håller Arlandastad Group en audiocast på svenska.
Bolaget representeras av Fastighetsförädlingschef Erik Nyberg och CFO Johanna Klingvall, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. 

För att lyssna in på audiocasten eller ytterligare information:

Uppdatering: Presentation av delårsrapporten är inställd på grund av sjukdom. En inspelade variant kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats senast slutet av maj. 

https://tv.streamfabriken.com/arlandastad-group-q1-2022
Presentationsmaterialet (bild och ljud) kommer även att finnas tillgänglig i efterhand:
https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer

Delårsrapport på engelska
En engelsk version av delårsrapporten januari-mars 2022 publiceras senast den 27 maj 2022:
https://arlandastadgroup.se/en/investors/financial-reports-presentations

Fakta
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska
markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns
på www.arlandastadgroup.se. 

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ),
e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Johanna Klingvall, CFO
Arlandastad Group AB
Johanna.klingvall@arlandastad.se
070 281 24 99

 

Dokument