Arlandastad Groups Bokslutskommuniké januari – december 2022: Vi utvecklar och förädlar vår portfölj

PUBLICERAT 15 februari 2023

Arlandastad Groups Bokslutskommuniké för januari – december 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

Dieter Sand VD Arlandastad Group

Resultatet för kvartalet uppgick till -119,0 Mkr (83,8) och för helåret 486,6 Mkr (176,4). Resultatet för perioden januari till december kommer främst från förvärvet av Skavsta, 337 Mkr samt realiserade värdeförändringar på fastigheter om 91,1 Mkr. Orealiserade värdeförändringar uppgick till 55,1 Mkr och beror främst på att våra byggrätter ökat i värde. Årets resultat påverkas också av ett negativt rörelseresultat som kommer från förvärvade verksamheten Stockholm Skavsta Airport. Under årets sista kvartal har vi fokuserat på att utveckla de stora affärer som vi skapat under året. Vi fortsätter bygga ett bolag med stark finansiell ställning och tar hand om de möjligheter som våra stora utvecklingsprojekt skapar. Vår låga belåningsgrad om 25 procent, en snittlöptid på koncernens lån på 3,1 år samt en kassa på cirka 400 Mkr skapar trygghet i en turbulent marknad, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Januari till december 2022 i korthet

  • Intäkterna uppgick till 295,9 Mkr (199,3).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 269,5 Mkr (-40,8).
  • Resultatet före skatt uppgick till 415,8 Mkr (240,2).
  • Periodens resultat uppgick till 486,6 Mkr (176,4), motsvarande 7,7 kronor per aktie (3,0) före och efter utspädning.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 6,6 Mdkr (6,2).
  • Belåningen på fastigheterna uppgick till 1,7 Mdkr (1,6) motsvarande en belåningsgrad om 25 procent (25).
  • Substansvärdet per aktie (NAV) uppgick till 89 kr (81).

Presentation av Bokslutskommunikén
Idag, den 15 februari klockan 13:00 håller Arlandastad Group en audiocast på svenska.
Bolaget representeras av CEO Dieter Sand och CFO Johanna Klingvall, som presenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. 

Välkommen att lyssna in på presentationen:
https://ir.financialhearings.com/arlandastad-group-q4-2022
Presentationsmaterialet (bild och ljud) kommer även att finnas tillgänglig i efterhand på bolagets webbplats:
https://arlandastadgroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter-presentationer

Delårsrapport på engelska
En engelsk version av Bokslutskommunikén januari-december 2022 publiceras på bolagets webbplats under slutet av februari 2023.
https://arlandastadgroup.se/en/investors/financial-reports-presentations

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar vi hållbara och attraktiva destinationer – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. 

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ),
e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Johanna Klingvall, CFO
Arlandastad Group AB
Johanna.klingvall@arlandastad.se
070 281 24 99

 

Dokument

Dieter Sand VD Arlandastad Group