Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2022 är publicerad

PUBLICERAT 29 mars 2023

Arlandastad Groups års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, arlandastadgroup.se (https://www.arlandastadgroup.se).

Vd och koncernchef Dieter Sand

För en mer specifik översyn av 2022, se pressmeddelande för Bokslutskommuniké 2022 som publicerades 15 februari 2023. 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group
073 034 63 97
sara.johansson@arlandastad.se

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar vi hållbara och attraktiva destinationer – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.
 

Dokument

Vd och koncernchef Dieter Sand