Arlandastad Group informerar om ägarförändringar

PUBLICERAT 06 april 2022

Arlandastad Group AB (publ) (”Arlandastad Group” eller ”Bolaget”) informerar om att Bolaget idag meddelats av SBB i Norden AB (”SBB”) att SBB har avyttrat knappt en tredjedel av SBB:s innehav till nya långsiktiga institutionella investerare, Phoenix Insurance-koncernen samt OTRE FUND LP. De nya investerarna har övertagit motsvarande lock up-åtagande som SBB ingick i samband noteringen av Arlandastad Groups aktier på Nasdaq First North Premier. För mer information kring lock up-åtagandet, se prospektet som upprättades i samband med noteringen. Transaktionen, om totalt 3 857 144 aktier i Bolaget som skett utanför marknaden, har genomförts till ett pris om 70 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 13 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 5 april 2022.

Phoenix-koncernen och OTRE är två stora investerare som varit aktiva på den nordiska fastighetsmarknaden i många år. Vi känner dem väl och ser fram emot att bredda investerarbasen med ytterligare starka, långsiktiga internationella investerare som stöttar Arlandastad Groups tillväxtresa framgent. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna som aktieägare!, kommenterar Per Taube, grundare och huvudägare av Arlandastad Group AB.

Kort om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wågström, styrelseordförande
Arlandastad Group AB
peter.wagstrom@arlandastad.se
070 527 31 31

Dieter Sand, CEO
Arlandastad Group AB

dieter.sand@arlandastad.se
072 225 37 71

Dokument