Arlandastad Group i samarbete med Bake My Day Holding för utveckling av stort bageri

PUBLICERAT 18 juli 2022

Som Arlandastad Group tidigare har meddelat, i pressmeddelandet den 16 april, har företaget sålt 51 procent av dotterbolaget Arlandastad Extra 5 AB. Köpare är Bake My Day Holding AB. Det gemensamma bolaget har samtidigt tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Bake My Day AB samt byggnation av ett bageri på cirka 10 000 kvm. Nu har parterna tillträtt och utvecklingen av bageriet pågår. Köpeskillingen uppgår till cirka 21,5 MSEK och är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 4 350 SEK/kvm byggrätt. Tillskottet stärker ytterligare Arlandastad Groups redan starka kassa.

Bake My Day Visionsbild fasad nattvy

Bygglov för bageriet är erhållet och förberedande markundersökningar pågår. Verksamheten har för avsikt att öka sin produktion och man ser nu till att bageriet får utrymme att växa i sina nya lokaler. Målsättning för öppning av bageriet är Q1 2024. 

Det är glädjande att Bake My Day valt Explore Arlandastad som platsen för sin expansion. Bageriet bidrar till områdets utveckling och 150 till 200 nya arbetstillfällen. Och förhoppningsvis även nya kommuninvånare, säger Dieter Sand, Arlandastad Group.

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se. 

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00. 

För ytterligare information, kontakta:
Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group AB
e-mail: sara.johansson@arlandastad.se    
Mobil: 073 034 63 97

 

Bake My Day Visionsbild fasad nattvy
Bake My Day Visonsbild fasad gatuvy