Share Information

Arlandastad Group is listed on the Nasdaq First North Premier in Stockholm from 15 September 2021.

The total number of registered shares amounts to 63 255 586, with a class of share entitling the holder to one vote per share. Arlandastad Group has no holdings of its own shares.

The LEI code is 549300MD5GO03PE4XT30

The ISIN code is SE0016276851

The ticker symbol is AGROUP

Certified Adviser

The company Certified Adviser is Avanza Bank AB (publ)
ca@avanza.se

+46 (0)8 562 250 00

Stock information

Insider transactions

Våra tio största aktieägare

Listan baseras på de förvaltarregisterade aktieinnehavet hos våra tio största aktieägare. Listan uppdateras kvartalsvis i samband med publicering av våra finansiella rapporter.

  • Gelba Management AB, 46,6 % (29 472 206 aktier)
  • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 14,2% (8 961 855 st)
  • Styviken Invest AS, 9,8% (6 202 000 st)
  • CBLDN-Bank Leumi clients global, 3,8% (2 422 473 st)
  • Kjell och Märta Beijers Stiftelse, 3,3% (2 085 807 st)
  • The Bank of New York Mellon, W9, 2,4% (1 533 791 st)
  • Futur Pension, 1,9% (1 222 776 st)
  • Jorgen Lenz, 1,7% (1 045 738 st)
  • Tagehus Holding AB, 1,6% (991 893 st)
  • Övriga, 14,7% (9 317 047 st) 

Shareholders