Intervju med Maria Karlsson

Visioner för framtiden

Utdrag från Års- och hållbarhetsredovisning 2022 – 23

Välkommen Maria Karlsson till din nya tjänst som Chef Fastighetsförädling i Explore Skavsta. Du ansvarar för fastighetsutvecklingen. Ett utvecklingsprojekt på totalt cirka 5 miljoner kvadratmeter mark, motsvarande 13 stycken Gamla stan.

Du kommer senast från Nyköpings kommun. Berätta om dina erfarenheter som du kommer ha användning av när du ska driva utvecklingen av Explore Skavsta?

– Jag har jobbat nära olika typer av företag i hela mitt yrkesliv, inte bara som hyresgäster utan också i deras utveckling, utmaningar och innovationer. När det gäller det faktiska arbetet med Explore Skavsta har jag arbetat med planeringen och förstadier kopplat till det här området under mina år som Divisions- och Näringslivschef på Nyköpings kommun. Det gör att jag nu har en kort startsträcka. En stor fördel är såklart att jag har förståelse för de kommunala processerna. I det här utvecklingsprojektet är det många beröringspunkter med bland annat kommun, region och Trafikverket. Med mig har jag också ett väldigt starkt kontaktnät, både regionalt och nationellt. Det tror jag att vi kan gynnas av, berättar Maria Karlsson.

Läget och den extremt starka infrastrukturen innebär stora möjligheter. 

Vad ser du för möjligheter med Explore Skavsta?

– Läget och den extremt starka infrastrukturen innebär stora möjligheter. Till exempel kan vi nå ca 3 miljoner människor inom en 10 mils radie, något som är viktigt både ur ett medarbetarperspektiv och ur ett kundperspektiv. På sikt kommer drygt 10 000 arbetstillfällen rymmas här. För att sätta det i ett sammanhang så finns det i hela Nyköpings kommun ungefär 24 000 arbetstillfällen totalt. I vår grannkommun Oxelösund bor drygt 12 500 invånare. Efterfrågan på företagsmark i Nyköping har varit mycket hög de senaste åren samtidigt som tillgången på mark och lokaler är låg. Detta tillsammans med platsens starka erbjudande gör att bedömningen är att det finns marknadsunderlag. Vi vill utmana den traditionella bilden av hur ett verksamhetsområde är utformat och på ett tydligare sätt placera människan i fokus.

– Samtidigt är det viktigt att det blir en modern plats med ny teknik för att åstadkomma en hållbar och effektiv destination. Det handlar om alla hållbarhetsaspekter. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, förklarar Maria Karlsson.

Vi ska utveckla en attraktiv destination där det kommer finnas många anledningar att vilja vara.

Hur ser du att det kommande resecentrum i Explore Skavsta, intill Stockholm Skavsta Airport påverkar människorna och företagen i området?

– Enormt mycket! Det kommer göra att tillgängligheten till platsen blir kraftigt utökad med ett mer tidseffektivt resande oavsett om man har tillgång till bil eller inte. Stationen intill flygplatsen kommer bli en ännu tydligare port till Nyköping, regionen och Sverige när flyg, tåg och E4 sammanstrålar på samma punkt, säger Maria Karlsson.

Det pågår stora infrastruktursatsningar i Explore Skavsta. Vad kan du berätta om det?

– Ostlänken är en av Sveriges största infrastruktursatsningar någonsin. När den står på plats kommer Explore Skavsta att vara 19 minuter från Norrköping, 30 minuter från Flemingsberg och cirka 40 minuter från Stockholm. Även inom området planeras stora infrastruktursatsningar i vägar, broar och tunnlar. Allt detta innebär att många affärsmöjligheter kommer tillkomma redan innan järnvägen står färdig.

Vad är ditt största fokus framåt?

– I denna typ av satsningar måste man kunna jobba med parallella perspektiv. Dels jobba här och nu – vi behöver åstadkomma en tydlig förändring på kort sikt och ta hand om våra hyresgäster. Samtidigt är det viktigt att arbeta metodiskt med konceptutveckling och strategisk planering av området. Vi ska utveckla en attraktiv destination där det kommer finnas många anledningar att vilja vara. Just nu bygger vi teamet och jag är otroligt laddad för att ta mig an denna uppgift ihop med kollegor och partners!