Hållbarhetsevent i Arlandastad och Skavsta

Det är bara sju år kvar till 2030. Vi har inte tid att ta små steg. Hösten 2023 arrangerade vi - med en hub i Skavsta/Nyköping och en i Arlandastad - två lokala hållbarhetsevent med A Sustainable Tomorrow. Ett uppskattat initiativ och planer för kommande samarbete för 2024 finns.

Som en del av Nordens största digiloga hållbarhetskonferens A Sustainable Tomorrow arrangerade Arlandastad Group två av totalt 150 hubbar. Eventet i Arlandastad arrangerades tillsammans med Sigtuna kommun och i Skavsta var Nyköping kommun och Almi Sörmland medarrangörer. I våra hubbar samlade vi över 150 personer från näringslivet, offentlig sektor och civilsamhälle till inspiration och diskussioner om hållbarhetsarbete. Livesändning blandades med lokala paneldebatter och workshops.

Fokus för årets konferensen var temat DISRUPTION, det vill säga ett sätt att göra saker radikalt annorlunda. Etablera nya arbetssätt och affärsmodeller. Nya samarbeten. En växel till efter innovation. Det behövs och Arlandastad Group med Explore Arlandastad och Explore Skavsta har höga ambitioner om att vara med på den utvecklingen tillsammans med näringsliv och kommun.

Vårt syfte som hubbarrangör

Som hubbarrangör fick vi via livesändningen tillgång till riktigt vassa föreläsare och experter på klimatområdet som gav inspiration och ökad förståelse för omställningen till ett hållbart samhälle. I kombination med livesändningen ville vi också lyfta fram goda exempel ifrån närmiljön. Vi tror på att samverka över gränser och aktivt bidra till kunskapsutbyte för att driva utvecklingen i ett långsiktigt perspektiv. Vi är möjliggörare och lagspelare och vår ambition är att accelerera den hållbara utvecklingsresan i våra områden med lokala och innovativa samarbeten. 

Tack till alla som deltog!

 

blandade bilder från hållbarhetsevent