Hållbarhetsansvarig

Arlandastad Groups affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Arbetet sker genom ett gott affärsmannaskap, strukturerade och kreativa processer i nära samarbete med utvalda partners och en stark förankring i samhället.

Vår vision är att verka för att skapa värde på lång sikt genom att vara den självklara acceleratorn i områden med potential. Det betyder att vi har helheten i fokus och verkar tillsammans med partners och samhälle för att skapa synergier. Genom unik affärsutvecklingsmodell, stark kompetens, hög kreativitet och finansiella muskler förvärvar och förädlar vi för en mer hållbar framtid.

Vi befinner oss i en mycket stark tillväxt och ska tillsätta den nyinrättade tjänsten hållbarhetsansvarig då vi lägger stor vikt vid hållbarhetsfrågorna och kommer lyfta dem ännu högre upp på agendan.

Vem är du?

Du har ett stort intresse av att leda människor och organisationer mot gemensamma målsättningar för hållbarhet. Du har god förmåga att strukturera, prioritera och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Din sociala kompetens liksom din kommunikativa förmåga är mycket god. Du besitter viktiga egenskaper som inkluderar att vara ansvarsfull, professionell, öppen, lyhörd och långsiktig.

Arbetsuppgifter

Som hållbarhetsansvarig kommer du att vara drivande i företagets interna och externa hållbarhetsarbete tillsammans med både medarbetare, leverantörer och våra kunder. Du kommer att ha stort fokus på att samordna och driva hållbarhetsarbetet i våra projekt – där möjligheterna till en hållbar utveckling är störst. Att skapa och vidareutveckla samt förvalta processer ingår också i denna roll.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Samordna och genomföra vårt hållbarhetsarbete inom Arlandastad Group

 • Kravställa gentemot leverantörer

 • Kommunicera hållbarhetsarbetet internt och externt

 • Utveckla policyer och handlingsplaner avseende hållbarhet

 • Stödja verksamheten för att säkerställa hållbarhet i projekten

 • Hållbarhetsbokslut
   

Krav för tjänsten

 • Minst 5 års erfarenhet av liknade arbete inom området gärna inom fastighetsbolag

 • Flytande engelska och svenska i tal och skrift

 • Goda kunskaper inom Power Point, Excel och Word

 • Affärskunskap (företagsekonomi, marknadsföring, och/eller juridik)

 • Digitalt kompetent

 

Vi erbjuder dig en framåtlutad och välkomnande arbetsplats där vårt engagemang är avgörande.

Alla ansökningar behandlas löpande och konfidentiellt. 

Varmt välkommen in med din ansökan!

Leende Mariefotograferad framifrån i mörkblå skjorta
Marie Sterner Henriksson

Head of HR

+ Read more

Marie Sterner Henriksson är utbildad inom HR, arbetsrätt och ledarskap. Hon har en lång erfarenhet som Rekryteringsspecialist och i roller som Chefstöd inom HR och rekrytering.