Hållbara medarbetare

Engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för vårt arbete med hållbarhet. Vi måste helt enkelt kunna attrahera, rekrytera och utveckla de bästa talangerna för att kunna vara ett hållbart företag. Hur gör vi det? Här är några exempel:  

  • Vi gör det möjligt att förena en utvecklande karriär med ett bra familjeliv 
  • Vi tillämpar lika lön för lika arbete och säkrar att alla medarbetare behandlas lika 
  • Vi har en nollvision för diskriminering, olyckor och stressrelaterade sjukdomar 
  • Vi kompletterar föräldrapenningen med upp till 80 procent vid föräldraledighet  

Den fullständiga listan är betydligt längre. Se vår Års- och hållbarhetsredovisning på sidan 14.