Hållbar miljö och resursanvändning

Arlandastad Group utvecklar Explore Arlandastad – Sveriges första terminalnära stad. Ett läge intill landets mest trafikerade motorvägssträcka, och flera hyresgäster och kunder inom fordonsindustrin och transportsektorn, ger oss förutsättningar att genom smarta vägval minska såväl vårt eget som andras klimatavtryck. 

Byggande, certifiering och fastighetsstyrning 

Energianvändning utgör en väsentlig del av klimatpåverkan samt drifts- och produktionskostnad för en byggnad. Vi arbetar medvetet med förebyggande underhåll för ekonomisk och miljömässig hållbarhet för alla våra byggnader. Här är några exempel: 

  • Vi använder till 100 procent förnybar el i våra fastigheter 
  • Vi certifierar nybyggda fastigheter enligt BREEAM eller liknande 
  • Vi kompletterar äldre byggnader med teknik för bättre energiprestanda 
  • Vi optimerar kontinuerligt vår förbrukning av el och värme 

Den fullständiga listan är betydligt längre. Se vår Års- och hållbarhetsredovisning på sidan 16.

Quality Hotel Arlanda XPOs nya hotellkropp i Explore Arlandastad byggd med moduler

Quality Hotel Arlanda XPO. Nytänkande för minimal miljöpåverkan – 205 prefabricerade rum som lyftes på plats med betydande miljö-, arbetsmiljö- och tidsvinster.  

Leverantörer och stadsplanering 

Våra leverantörer ska vara kvalitetssäkrade genom certifikat och kontrakt. Det är viktigt för att vi ska kunna ta långsiktigt ansvar för att våra områden är hållbara. I upphandlingar väljer vi hållbarhet före lägsta pris.  

I vår stadsplanering bygger vi in gott om mötesplatser, gröna ytor, dagvattenåtgärder och ljusinsläpp. Vi utformar säkra städer med hög tillgänglighet och som skänker välbefinnande. Genom samarbeten på kommunal och statlig nivå arbetar vi för en hållbar transportförsörjning till våra stadsdelar.