Hållbar affärsetik

Vår affärsidé är långsiktig. Därför strävar vi efter en stark förankring i samhället och en finansiell styrka som skapar uthållighet. Vi lägger grunden till en hållbar affärsetik genom pålitlighet, gott affärsmannaskap och strukturerade processer. Alla leverantörer måste ta emot och acceptera vår Code of Conduct och vi följer kontinuerligt upp efterlevnaden.  

Arlandastad Group har nolltolerans för korruption. Vi har sedan första kvartalet 2022 en visselblåsarfunktion som gör att våra medarbetare anonymt kan anmäla missförhållanden.