Cookie- och integritetspolicy

Cookiepolicy

Nedan beskrivs hur Arlandastad Group AB, med organisationsnummer 556694-0978 (”oss”, ”vi” eller ”vår”), använder cookies och eventuella andra liknande tekniker som samlar in information om besök på och användning av våra webbplatser www.arlandastadgroup.se, www.explorearlandastad.se och www.exploreskavsta.se och därtill relaterade sidor, (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen”).

1. Cookies

 1. Webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som en webbplats placerar eller begär åtkomst till på besökarens dator eller mobila enhet. Cookies och andra liknande tekniker möjliggör för webbplatser att minnas en besökare när denne återkommer till webbplatsen från samma enhet som användes vid ett tidigare besök och kan användas för olika funktioner på webbplatser, exempelvis för att spara tidigare sökningar eller anpassa innehållet på webbplatsen efter besökarens tidigare användning. Vilka cookies och andra liknande tekniker vi använder oss av på Webbplatsen beskrivs i avsnitt 3 nedan. 
 2. Det finns två typer av cookies: 1) permanenta cookies som lagras på besökarens dator under en bestämd tid för att sedan försvinna; och 2) sessionscookies som lagras tillfälligt i datorns minne under besöket på webbplatsen och försvinner när besökaren stänger webbläsaren.
 3. Cookies är antingen: 1) en förstaparts-cookie som placeras av Webbplatsen, eller; 2) en tredjeparts-cookie som placeras av någon annan än Webbplatsen. Du kan hantera och stänga av förstapartscookies genom att använda Webbplatsens cookieverktyg.
 4. Om du väljer att inte tillåta cookies är det möjligt att vissa av Webbplatsens funktioner inte fungerar på det sätt du förväntar dig.
 5. Cookies har olika syften och kan delas in i olika kategorier efter respektive syfte, 1) strikt nödvändiga cookies; 2) cookies för funktion och analys; samt 3) marknadsföringscookies.
 6. Strikt nödvändiga cookies placeras när du använder våra tjänster och besöker Webbplatsen.  Funktions-, analys- och marknadsföringscookies placeras endast efter att du har gett ditt samtycke till dem. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra dina cookie-inställningar.
 7. Strikt nödvändiga cookies placeras för att Webbplatsen ska fungera på det sätt du förväntar dig. Utan sådana cookies kan vi inte tillhandahålla den tjänst du efterfrågar, eftersom de är avgörande för Webbplatsens funktioner.
 8. Funktion- och analyscookies hjälper oss att förstå hur besökare använder sig av Webbplatsen och se till att den fungerar på ett optimalt sätt. Dessa cookies kan samla information om hur besökare använder vår Webbplats.
 9. Marknadsföringscookies används för att visa dig annonser för varor och tjänster som du kan vara intresserad av. Sådana annonser baseras på information om hur du använder Webbplatsen.
 10. Cookies kan samla in personuppgifter, till exempel IP-adresser. Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med Webbplatsens integritetspolicy.

2. Andra liknande tekniker

 1. Utöver cookies använder vi även s.k. ”pixel tags”, ”web beacons”, ”JavaScript” eller liknande tekniker som gör det möjligt att bl.a. spåra din aktivitet när du använder Webbplatsen eller tar emot e-postmeddelanden, (gemensamt benämnt ”liknande tekniker”). Liknande tekniker kan dessutom användas i samband med vår annonsering på nätet eller i våra e-postmeddelanden, antingen av oss eller av våra leverantörer, affärspartners eller annan tredje part.
 2. Liknande tekniker används för att samla in, typiskt sett, anonym data för att identifiera viss information, t.ex. för att sammanställa rapporter över spårningsinformation avseende demografi, användarmönster och inköp av de som använder Webbplatsen, och även annan information för att förbättra användarupplevelsen och våra tjänster. Vi kan komma att lämna ut dessa rapporter till exempelvis annonsörer. Spårningsinformationen i dessa rapporter kan inte kopplas till enskilda användares identitet eller andra personuppgifter. Vi kan komma att koppla ihop spårningsinformation med personuppgifter som frivilligt lämnats av användarna av Webbplatsen för att analysera informationen. När sådan koppling sker behandlas den länkade informationen som personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.
 3. Vi kan komma att använda oss av liknande tekniker i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att ta reda på vilka e-postmeddelanden som mottagarna har öppnat. Liknande tekniker kan dessutom användas för att identifiera varför du besöker Webbplatsen och hur du hittade dit, t.ex. om en bidragande faktor har varit någon av våra annonser eller e-postmeddelanden.
 4. Liknande tekniker kan dessutom användas av andra företag för att spåra besök på deras webbplatser i syfte att identifiera om besökaren hittade till deras webbplats via vår Webbplats eller för att bekräfta att du är behörig mottagare av deras tjänster eller förmåner.

3. Cookies och liknande tekniker på Webbplatsen

För att se information om alla cookies webbplatsen använder, uppdelade efter kategori, gå till fliken ”Lista över cookies” som finns under "Cookie-inställningar” i sidfoten på webbplatsen. Där framgår detaljerad information, inklusive namn, leverantör, syfte och lagringstid, för de cookies som används på webbplatsen.

4. Webbläsarinställningar

Om du inte accepterar vår användning av cookies eller liknande tekniker kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte placeras. Genom webbläsaren kan du också ta bort tidigare lagrade cookies. Vissa webbläsare erbjuder dessutom möjligheten att stänga av tekniker för spårning mellan olika webbplatser. Använd din webbläsares hjälpavsnitt för mer information.

Om du väljer att inte tillåta cookies är det möjligt att vissa funktioner på webbplatserna du besöker inte fungerar som du förväntar dig att de ska göra. Ditt val att inte tillåta cookies medför inte att sedan tidigare placerade cookies raderas.

 

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2 januari 2024.


1. Inledning

Denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) beskriver hur Arlandastad Group AB, org. nr. 556694-0978, med adress BOX 214, 190 47 STOCKHOLM-ARLANDA (”Arlandastad”, ”vi”, ”vår” och ”oss”), behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder någon av våra webbplatser www.arlandastadgroup.se,www.explorearlandastad.se och www.exploreskavsta.se och därtill relaterade sidor, (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen”) samt om dig som kommer i kontakt med oss i anledning av att du söker en tjänst hos oss eller i samband med vår verksamhet och våra tjänster – vanligtvis för att du är kontaktperson hos en företagskund- eller partner eller en leverantör till oss.

Vi ansvarar för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i Integritetspolicyn i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du vill veta mer om vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss, till exempel via vår e-postadress gdpr@arlandastad.se.

Vi är måna om att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi ber dig därför läsa igenom Integritetspolicyn, som vi kan komma att uppdatera från tid till annan. Om vi ändrar Integritetspolicyn gäller den nya versionen från publicering på vår webbplats. Du kan se när vi senast gjorde uppdateringar högst upp i Integritetpolicyn.

2. Hur vi samlar in dina personuppgifter

De uppgifter vi behandlar om dig samlas huvudsakligen in direkt från dig när du besöker och använder vår webbplats eller i samband med att vi kommer i kontakt med dig - till exempel via e-post, telefon eller liknande tillfällen. Vi kan också samla in uppgifter om dig från tredje part, vanligtvis från det företag du representerar, eller offentligt tillgänglig information i syfte att komplettera redan lämnade uppgifter med till exempel bransch, ytterligare kontaktinformation, information om tidigare arbetsplatser eller arbetstitel. Om du är kund hos oss kan vi även komma att komplettera dina uppgifter med tidigare uppgifter som du lämnat till oss till exempel vid kunduppdrag.

3. Hur vi behandlar dina personuppgifter

3.1 Inledning

Vi behandlar bara dina personuppgifter om behandlingen är tillåten enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att vi måste ha stöd för ändamålen med behandlingen i form av så kallad rättslig grund, vilket för vår del huvudsakligen innebär någon av följande grunder:

Fullgörande av avtal – behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster eller annars fullgöra avtal oss emellan (gäller dig som bedriver företag genom enskild firma), eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtal ingås.

Om du agerar för annans räkning, till exempel i egenskap av representant för ett företag (vilket vanligtvis är fallet), sker vår behandling med stöd av intresseavvägning och våra berättigade intressen av att kunna ingå respektive fullgöra avtalet med den du representerar.

Fullgörande av rättsliga förpliktelser – behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt till exempel lag eller annan författning som vi omfattas av eller domstols- eller myndighetsbeslut som kräver att vi behandlar uppgifter om dig.

Intresseavvägning – behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, dock förutsatt att inte dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter väger tyngre (i så fall får behandlingen inte ske).

Samtycke – behandlingen sker med stöd av ditt på förhand lämnade samtycke, där vi bland annat har ett ansvar för att tydligt informera dig om vilken behandling du samtycker till samt möjligheten att på ett enkelt sätt återkalla ditt samtycke till vår fortsatta behandling.

Nedan redogör vi närmare för de kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilka rättsliga grunder som vår behandling av dina personuppgifter stödjer sig på, inklusive hur länge uppgifterna om dig sparas hos oss.

3.2 Underhålla och förbättra vår webbplats

Ändamål med behandlingen

Samla statistik över och analysera besökstrafiken på vår webbplats samt annan teknisk information som genereras vid besök på webbplatsen, i syfte att underhålla och förbättra dess funktioner, användarupplevelsen samt vårt arbete med att upptäcka och motverka fel, intrång och incidenter.

Detta sker med stöd av analystjänster från tredje parter. Den statistik vi upprättar och de analyser vi genomför med stöd av dessa tjänster, sker med användning av uppgifter i aggregerad form och med stöd av avidentifierade eller anonymiserade uppgifter.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar avser:

 • IP-adress
 • Annan teknisk information som genereras vid besök på vår webbplats, såsom vilken typ av teknisk enhet du använt, webbläsare, besökta sidor samt tidpunkter för besöken (webbläsarinformation, tidszon från den plats där du besökte vår webbplats, övrig webbtrafikinformation).

Rättslig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att samla underlag för att underhålla och förbättra funktionaliteten, innehållet och säkerheten på vår webbplats. Insamling av information med användning av cookies och liknande teknologier sker med stöd av ditt samtycke, med undantag för sådan användning som är strikt nödvändig för att du ska kunna använda vår webbplats på ändamålsenligt sätt. För mer information om hur vi använder cookies och andra liknande teknologier, se vår cookie policy https://arlandastadgroup.se/sv/cookie-och-integritetspolicy.

Lagringstid: Vi behandlar och sparar information om hur besökare interagerar med vår webbplats i som längst sex (6) månader. I de flesta fall blir dock de insamlade personuppgifterna omvandlade till aggregerad data (anonymiserade) i ett tidigare skede i samband med vårt framtagande av statistik.

Delning av personuppgifter: Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra webb- och IT-leverantörer och koncernbolag.

3.3 Skapa, bibehålla och utveckla potentiella affärsrelationer

Ändamål med behandlingen

Kontakt och kommunikation med dig i syfte att skapa, bibehålla och utveckla en affärsrelation med dig eller det företag du representerar till exempel potentiella hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners.

I detta ingår bland annat kommunikation via våra formulär på hemsidan och via e-post om vår verksamhet, våra tjänster och våra pågående aktiviteter (se avsnitt 3.7 nedan).

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar avser:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress
 • Typ av hyresobjekt vid en intresseanmälan
 • Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar
 • Uppgifter som du i övrigt tillhandahåller oss i samband med att vi kommunicerar med dig.

Rättslig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att skapa och därefter bibehålla och utveckla en affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

Lagringstid: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under en period om tolv (12) månader efter det att uppgifterna samlades in. Om en affärsrelation etableras mellan oss och dig eller det företag du representerar under nämnda tidsperiod, behandlas dina personuppgifter dock fortsättningsvis i enlighet med avsnitt 3.4-3.8. nedan.

Delning av personuppgifter: Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra leverantörer och koncernbolag.

3.4 Bibehålla och utveckla existerande affärsrelationer

Ändamål med behandlingen

Kontakt och kommunikation med dig i egenskap av kontaktperson hos någon av våra existerande kunder, hyresgäster, samarbetspartners, leverantörer, t.ex. entreprenörer, fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, eller affärskontakter i övrigt, i syfte att bibehålla samt utveckla vår affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

I detta ingår bl.a. sedvanlig administration av och kommunikation om våra kund-, partner- och leverantörsavtal samt kommunikation via e-post om vår verksamhet, våra tjänster och våra pågående aktiviteter (se avsnitt 3.5 respektive 3.7 nedan).

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar avser:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress
 • Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar
 • De uppgifter som du i övrigt tillhandahåller oss i samband med att vi kommunicerar med dig.

Rättslig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att bibehålla och utveckla vår affärsrelation med dig eller det företag du representerar.

Lagringstid: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge vi har en affärsmässig relation till dig eller det företag du representerar, dock som längst i två (2) år från det att vi senast varit i kontakt med varandra i anledning av vår affärsmässiga relation.

Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara uppgifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen (se vidare i avsnitt 3.8 nedan).

Delning av personuppgifter: Vi kan komma att dela dina uppgifter med våra leverantörer och koncernbolag.

3.5 Administrera ingående och fullgörande av avtal

Ändamål med behandlingen

Administration och kommunikation för att ingå eller fullgöra avtal mellan oss och dig eller det företag du representerar.

I detta ingår bland annat fakturering samt sedvanlig hantering, hantering av eventuell felanmälan, uppföljning och dokumentation av avtalsrelaterade frågor.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar avser:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, vistelseort och adress
 • Hyresobjekt
 • Yrkestitel samt uppgifter om det företag du representerar
 • De uppgifter som du tillhandahåller oss i avtalsrelaterade frågor, till exempel frågor om eller synpunkter på avtalade tjänster.

Rättslig grund: Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå och fullgöra avtal med dig eller det företag du representerar. Om du agerar för annans räkning, till exempel i egenskap av representant för en kund, partner eller leverantör till oss sker vår behandling med stöd av intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna ingå respektive fullgöra avtalet med det företag du representerar.

Lagringstid: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge vi har en affärsmässig relation till dig eller det företag du representerar, dock som längst i två (2) år från det att vi senast varit i kontakt med varandra i anledning av vår affärsmässiga relation.

Vi kan dock behöva spara uppgifter under längre tid för andra ändamål, t.ex. om det visar sig att vi behöver vidta åtgärder för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Vi kommer också behöva spara uppgifter under längre tid för att uppfylla rättsliga skyldigheter, exempelvis gällande bokföring enligt bokföringslagen (se vidare i avsnitt 3.8 nedan).

Delning av personuppgifter: Vi kommer att dela dina uppgifter med våra leverantörer, koncernbolag, rådgivare och myndigheter.

3.6 Rekrytering

Ändamål med behandlingen

När du söker eller anmäler intresse för en tjänst via vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att göra ett urval och rekrytering av kandidater baserat på inlämnade ansökningshandlingar (såsom CV och personligt brev), referenstagning, i förekommande fall personlighets- och intelligenstester samt avgöra om förutsättningarna för anställning och arbete i Sverige är uppfyllda, vilket i förekommande fall innefattar kontroll av medborgarskap och arbetstillstånd/uppehållstillstånd samt underrättelse till Skatteverket.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar avser:

 • Kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer
 • För- och efternamn
 • Adress
 • Ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev
 • Bild (i tillämpliga fall)
 • Information som lämnas om dig vid referenstagning, såsom omdömen från tidigare arbetsgivare
 • Testresultat från personlighets- och intelligenstester
 • Personnummer (eller motsvarande uppgift)
 • Kopia av ett beslut från Migrationsverket om uppehålls- och arbetstillstånd
 • Uppehållstillståndskort/LMA-kort.

Rättslig grund: Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna utvärdera dina meriter och personliga egenskaper i samband med beslut om rekrytering samt för fullgörande av rättslig förpliktelse att dokumentera uppgift om utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter för de personer som anställs för att uppfylla lagkraven i 2 kap. 4 § i diskrimineringslagen (2008:567) samt för att kontrollera och dokumentera rätten att vara och arbeta i Sverige samt att informera Skat-teverket om anställningen.

Lagringstid: Uppgifter som samlas in om dig i samband med att du söker en tjänst hos oss raderas som utgångspunkt efter det att rekryteringsprocessen avslutats och, om du samtyckt till detta, som längst upp till två (2) år därefter.

Uppgifterna som berör bedömningen avseende om förutsättningarna för an-ställning och arbete i Sverige är uppfyllda sparas som utgångspunkt upp till ett (1) år efter att anställningen upphört.

Delning av personuppgifter: Vi kommer att dela dina personuppgifter med vår leverantör av rekryteringssystem, Skatteverket och Migrationsverket.

3.7 Nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick

Ändamål med behandlingen

Administrera och genomföra e-postutskick, i syfte att informera om vår verksamhet, våra tjänster och pågående aktiviteter.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar avser:

 • E-postadress
 • För- och efternamn

Rättslig grund: Vi genomför bara marknadsföringsutskick via e-post till dig om innehållet är relevant i förhållande till dig och det företag du representerar. Våra utskick sker då med stöd av intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna marknadsföra oss och våra tjänster.

Lagringstid: Vi behandlar och sparar dina personuppgifter för att genomföra marknadsföringsutskick via e-post till dig så länge du inte avregistrerat dig från att motta fortsatta utskick. Sådan avregistrering kan du göra när som helst genom att använda dig av länken för avregistrering som finns med i våra utskick.

Delning av personuppgifter: Vi kommer att dela dina uppgifter med våra leverantörer av marknadsföringstjänster och koncernbolag. 

3.8 Fullgöra rättsliga förpliktelser samt tillvaratagande av rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt t.ex. lag eller annan författning som vi omfattas av eller domstols- eller myndighetsbeslut som kräver att vi behandlar uppgifter om dig.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att du eller det före-tag du representerar, vi själva eller berörd tredje part ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, exempelvis vid förestående eller på-gående tvist.

4. Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att tillse att vår hantering av dina personuppgif-ter sker på ett säkert sätt. Som exempel är de system i vilka personuppgifterna lagras bara tillgängliga för våra anställda och tjänsteleverantörer som behöver uppgifterna för att fullgöra sina uppdrag. Dessa är även informerade om vikten av säkerhet och sekretess i förhållande till de personuppgifter vi behandlar. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och säkerhetsnormer för att skydda dina per-sonuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk. Vi övervakar även våra system för att upptäcka sårbarheter.

5. Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till personer som behöver sådan åtkomst för de ändamål som beskrivs i avsnitt 3 ovan. Dina personuppgifter kan därmed komma att delas med följande mottagare:

 • Bolag inom vår koncern: Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern. Om vi delar dina personuppgifter inom vår koncern kommer vi att se till att uppgifterna även fortsättningsvis endast behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy.
 • Våra leverantörer: Vi använder oss av tredjepartsleverantörer för att hantera delar av vår verksamhet. Vi kan komma att dela personuppgifter med dessa leverantörer för att de ska kunna utföra tjänster på uppdrag av oss, såsom att tillhandahålla oss stöd- och affärssystem eller utföra uppdrag som underleverantörer åt oss i anslutning till våra egna tjänster. När vi använder oss av leverantörer enligt denna punkt upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.
 • Samarbetspartners: Vi samarbetar emellanåt med externa parter för att kunna förbättra våra tjänster och verksamhet. Dessa aktörer behandlar personuppgifter antingen som personuppgiftsansviga enligt deras egna villkor och riktlinjer för hantering av personuppgifter, eller som person-uppgiftsbiträden till oss enligt våra instruktioner för behandlingen. I det senare fallet upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och vidtar andra lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna Integritetspolicy.
 • Försäljning eller överlåtelse: Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en köpare/investerare eller potentiell köpare/investerare i sam-band med försäljning eller annan överlåtelse av samtliga eller delar av våra aktier, tillgångar eller vår verksamhet. Vid sådan överföring kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att den mottagande parten behandlar dina uppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna In-tegritetspolicy. Ändamålet med en sådan överföring är att låta en (potentiell) köpare/investerare genomföra granskning av vår verksamhet samt i förekommande fall vidta åtgärder och förberedelser inför ett eventuellt köp eller investering, där överföringen sker med hänvisning till det berättigade intresset av en sådan möjlighet till granskning respektive eventuella åtgärder och förberedelser.
 • Myndigheter: Vi kan även dela dina personuppgifter med t.ex. Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter när vi är skyldiga att göra det enligt till exempel lag eller annan författning eller enligt domstols- eller myndighetsbeslut.
   

6. Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi har som mål att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Eftersom en del av våra leverantörer arbetar internationellt kan dina personuppgifter dock komma att överföras till länder utanför EU/EES enligt de avtal vi har med leverantörerna. Vi har i sådana fall en skyldighet att se till att överföringen sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning innan uppgifterna överförs, till exempel genom att försäkra oss om att landet dit uppgifterna överförs uppfyller krav på adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut, eller genom att säkerställa att överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i form av till exempel standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat och ytterligare lämpliga åtgärder för att tillvarata dina rättigheter och friheter.

Via följande länk hittar du information om de länder utanför EU/EES som EU-kommissionen beslutat uppfyller en adekvat skyddsnivå för tillåten överföring av personuppgifter:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sv

Via följande länk hittar du de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv

7. Dina rättigheter

Du har rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgif-ter. Information om dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dem anges nedan.

Vi ber dig observera att dina rättigheter gäller i den omfattning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning och att det i förekommande fall kan föreligga undantag från rättigheterna. Vi ber dig även observera att vi kan komma att behöva mer information från dig i syfte att bl.a. bekräfta din identitet innan vi går vidare med din begäran om att utöva av dina rättigheter.

För att utöva dina rättigheter eller begära mer information om dessa ber vi dig att kontakta oss, vilket enklast sker via e-post: gdpr@arlandastad.se.

7.1 Rätten till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig. Om så är fallet har du också rätt att få tillgång till dessa personuppgifter genom ett s.k. registerutdrag samt ytterligare information om den aktuella behandlingen, såsom för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, berörda kategorier av personuppgifter samt vilka mottagare som personuppgifterna lämnats ut till.

7.2 Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du kan även ha rätt att komplettera ofullständiga uppgifter.

7.3 Rätten till radering

Du kan begära att vi utan dröjsmål raderar dina personuppgifter om:

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in eller annars behandlats;
 • Vår personuppgiftsbehandling sker med stöd av ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke till behandlingen i fråga;
 • Du invänder mot behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och din invändning väger tyngre än vårt eller annans berättigade intresse av behandlingen;
 • Personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

7.4 Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta eller inte;
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att vi raderar dina personuppgifter och istället begär att vi begränsar användningen av dem; 
 • Vi inte längre behöver behandla uppgifterna för de ändamål de samlades in för, samtidigt som du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 • Du invänt mot den behandling som vi genomför med stöd av intresseavvägning och väntar på kontroll av om din invändning väger tyngre än vårt eller annans berättigade intresse av att fortsätta med behandlingen.

7.5 Rätten att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker baserat på vårt eller annans berättigade intresse. Om så sker måste vi, för att få fortsätta behandlingen, kunna visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

7.6 Rätten till dataportabilitet

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett avtal med dig eller med stöd av ditt samtycke, har du rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format. Du har rätt att få uppgifterna i fråga överförda från oss direkt till annan personuppgiftsansvarig, när detta är tekniskt möjligt.

Vi ber dig observera att denna rätt till s.k. dataportabilitet inte omfattar sådana uppgifter som behandlas manuellt av oss.

7.7 Rätt att återkalla ditt samtycke                      

Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett baserat på samtycket innan detta återkallades.

8. Klagomål till tillsynsmyndigheten

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmuntrar vi dig att i första hand kontakta oss så vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ditt klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten.