Tvättanläggning för STORA FORDON – i DRIVELAB BIG

PUBLICERAT 05 oktober 2017

Arlandastad Holding välkomnar Caretia Traffic AB till DRIVELAB BIG. Nu breddar vi innehållet i Nordens största kluster för möten, utbildning och event inom fordonsindustrin med ett specialistföretag inom tvätt, underhåll och servicetjänster av tunga fordon.

De nya lokalerna inbegriper en ny tvätthall med tillhörande utrymmen anpassad för stora fordon som bussar, lastbilar och tunga släp. Tvätten kommer även att kunna ombesörja tvätt av personbilar.

Sedan 2010 har området DRIVELAB haft en stadig tillväxt. En nyckel till framgången har varit det extremt goda läget i Airport City Stockholm med närhet både till Stockholm, Uppsala och resten av världen via Arlanda flygplats.

DRIVELAB är en kommersiell mötesplattform för utbildning, forskning och utveckling, samt event inom fordonsindustrin som vuxit fram under den senaste 5-årsperioden – mitt i flygplatsstaden.

För att platsen skall bli så komplett som möjligt har vi nu lagt ytterligare en pusselbit på plats i det stora pusslet. Denna gång handlar det om servicetjänster, därav har Caretia Traffic AB som inriktar sig på underhåll av stora fordon inom fordonsbranschen funnit en ny tillväxtsplats för sina tjänster.

För att DRIVELAB som mötesplats för fordonsindustrin skall bli så komplett som möjligt, krävs det servicefunktionerna är av absolut högsta kvalitet. Därför känns det mycket roligt att denna gång kunna öppna en tvättanläggning för STORA fordon – med en professionell aktör inom ämnet – välkomna Caretia” säger Dieter Sand VD för Arlandastad Holding

”Caretia har i dagsläget många kunder inom transportsektorn, både lastbilsägare och bussbolag, som efterfrågat en extern tvätt i Arlanda området. Tvätthallen kommer initialt att vara bemannad men vi kommer även att sluta avtal med våra stora avtalskunder för självbetjäning nattetid. Vi ser detta som ett led i bolagets utveckling mot att ytterligare öka servicegraden till både nya och befintliga kunder.” säger Daniel Stålhammar koncernchef för Caretia gruppen.

För ytterligare frågor kontakta

Dieter Sand, Arlandastad Holding AB, 072-225 37 71

Daniel Stålhammar, AB Caretia, 073-625 12 60