Lars Thagesson invald till Arlandastad Groups styrelse

PUBLICERAT 19 augusti 2021

På extra bolagsstämma i Arlandastad Group AB (publ) som hölls den 18 augusti 2021 beslutade aktieägarna att välja in Lars Thagesson i bolagets styrelse. Lars Thagesson var tidigare medgrundare och COO i Hemfosa Fastigheter AB och är för närvarande bland annat Vice VD och COO i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), som är Arlandastad Groups näst största ägare. Vidare har styrelseledamot Björn Nilsson meddelat att han valt att lämna styrelsen för att frigöra tid för andra åtaganden. 

Jag är mycket glad över att Lars Thagesson förstärker styrelsen med gedigen kompetens och erfarenhet inom fastighetsbranschen, och inte minst transaktionsområdet. Sammantaget har vi nu ytterst kvalificerad branschkompetens i bolaget vilket stärker vårt erbjudande inom fastighetsutvecklingsaffären, säger Peter Wågström, ordförande i Arlandastad Group.

Jag vill samtidigt tacka Björn Nilsson för de insatser och den kunskap han tillfört bolaget under hans tid i styrelsen, avslutar Peter Wågström

Styrelsen består därmed av Peter Wågström som ordförande samt Leif West, Maria Rankka, Per Taube, Sunniva Fallan Röd, Peter Markborn, Tomas Rudin och Lars Thagesson som ledamöter.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wågström, styrelseordförande
Arlandastad Group AB
peter.wagstrom@wagstrom.se
+46 70 527 31 31
 

Om Arlandastad Group:

Arlandastad Group har hittills haft fokus på att förädla ett 240 hektar stort markområde som utgör angöringen till Arlanda. Genom förvärv av råmark som sedan detaljplanelagts och utvecklats, samt genom omvandling av befintliga fastigheter som stöpts om och förädlas till helt nya verksamheter har Bolaget varit med och skapat Sveriges första flygplatsstad. Arlandastad Group har sedan starten skapat förädlingsvärden om 3,9 miljarder kronor och har idag en balansomslutning på drygt 6 miljarder kronor samt en projektportfölj på cirka 30 miljarder kronor.

För mer information, vänligen gå till: www.arlandastadgroup.se