Arlandastad Groups delårsrapport januari – juni 2022: Starkt resultat och stärkt kassa

PUBLICERAT 14 juli 2022

Arlandastad Groups delårsrapport för januari – juni 2022 finns nu publicerad och tillgänglig på bolagets webbplats, www.arlandastadgroup.se.

citat Dieter Sand Q2 2022

Bolagets fastighetsbestånd närmar sig ett värde av sju miljarder. Halvårsresultatet på 680,9 Mkr, en sänkt belåningsgrad till 23 procent och en stärkt kassa ger stabilitet och långsiktighet i en utmanande tid. Andra kvartalet har inneburit tillträde till dels ett Joint Venture för F60 Företagspark och dels Stockholm Skavsta Flygplats AB som bolaget avtalade om under årets första kvartal. Resultatet för halvåret uppgick till 680,9 Mkr. Det ökade resultatet beror till stor del på transaktionerna för F60-affären och förvärvet av Skavsta som gav positiva resultateffekter om cirka 70 Mkr respektive 337 Mkr exklusive skatt. Belåningsgraden minskade till 23 procent (27), en effekt av att marknadsvärdet på fastigheterna har ökat. Den låga belåningsgraden ger stabila förutsättningar i en orolig omvärld. Den ger oss även goda förutsättningar för framtida finansieringslösningar. Totalt ökade intäkterna från 78,8 till 131,1 Mkr, en ökning med 67 procent. Intäktsökningen är drivet av en normalisering för våra operativa bolag, nytecknade hyresavtal och ökad omsättningshyra. Belåningsgraden var 23 procent (27), säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

Januari till juni 2022 i korthet

  • Intäkterna uppgick till 131,1 Mkr (78,8).
  • Resultat före värdeförändringar uppgick till 317,8 Mkr (-19,4).
  • Resultatet före skatt uppgick till 317,8 Mkr (-19,4).
  • Periodens resultat uppgick till 680,9 Mkr (-33,1), motsvarande 10,8 kronor/aktie (-3,5) före och efter utspädning.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 6,7 miljarder kronor (5,8).
  • Belåningen på fastigheterna uppgick till 1,56 miljarder kronor (1,56), motsvarande en belåningsgrad om 23 procent (27).
  • Substansvärdet per aktie (NAV) ökade till 94 kr (69).
     

Delårsrapport på engelska
En engelsk version av delårsrapporten januari-juni 2022 publiceras på bolagets webbplats mitten av augusti 2022:
https://arlandastadgroup.se/en/investors/financial-reports-presentations

Fakta
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att identifiera strategiska markområden och utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ),
e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johanna Klingvall, CFO
Arlandastad Group AB
Johanna.klingvall@arlandastad.se
070 281 24 99

Denna information utgör insiderinformation som Arlandastad Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Dokument

citat Dieter Sand Q2 2022
nyckeltal Arlandastad Group Q2 2022